Komentari

Piše: A. Čorbo-Zećo – Bećirović kontra Nikšića: Vukoja ne zadovoljava kriterije za Ustavni sud BiH!

Mirjana Marinković Lepić (Naša stranka) zakazala je za 25. juli 2023. godine 4. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Sjednica je sazvana radi novog pokušaja imenovanja HDZ-ovog Marina Vukoje za sudiju u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Bitka koju želi dobiti Dragan Čović dobija svoj novi epilog.

Opća javnost je od strane Trojke obaviještena da je neka „stručna komisija“ u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije izabrala Marina Vukoju za „najboljeg kandidata“ za sudiju u Ustavni sud BIH jer je imao „najviše bodova“.
Sanela Gorušanović Butigan je „drugi najbolji kandidat“ jer je imala „pola boda manje“.

No, ono što je jutros uzburkalo javnost i probudilo znatiželju zainteresiranih je stav Denisa Bećirovića, koji je uprkos lobiranjima lidera Trojke ostao pri stavu da se u ovom slučaju moraju ispoštovati sve procedure. Prema saznanjima Patrije prošle sedmice u zgradi Predsjedništva boravili su lideri Trojke koji su pokušavali ‘omekšati’ Bećirovića kako bi ipak podržao imenovanje Vukoje.

On je u intervjuu za Klix dao potpuno oprečne stavove u odnosu na stranačkog lidera Nermina Nikšića, koji je više puta javno potvrdio da će podržati Vukoju, a skrivajući se iza već kultne opaske ‘I SDA je činila isto’.

“Kada je riječ o izboru sudije Ustavnog suda BiH iz bh. entiteta FBiH smatram da treba prekinuti lošu političku praksu prema kojoj se u Ustavni sud BiH biraju stranački funkcioneri. Izbor sudija Ustavnog suda BiH ne smije biti predmet političke trgovine između različitih stranaka.

Dosadašnje provedene procedure, u vezi sa utvrđivanjem liste najuspješnijih kandidata za izbor jednog sudije Ustavnog suda BiH iz bh. entiteta FBiH, upućuju na postupanja koja nisu u skladu s osnovnim kriterijima za izbor sudija Ustavnog suda BiH.

Naime, prema saznanjima koja su dostupna javnosti, na listi najuspješnijih kandidata nalazi se i osoba za koju Komisija za utvrđivanje liste najuspješnijih kandidata nije pružila adekvatne dokaze iz kojih bi se moglo zaključiti da predloženi kandidat, (između više od deset drugih kandidata, među kojima su i aktuelne sudije, profesori i doktori pravnih nauka, dokazani pravni praktičari i drugi ugledni pravnici), spada u red istaknutih pravnika visokog moralnog ugleda.

 

Suprotno tome, na listi uspješnih kandidata, ispod prvoplasiranog kandidata, Komisija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je rangirala brojne druge pravnike koji su prema kriterijima i standardima pravničke struke i nauke, pravničke prakse, pa i ustavnosudske prakse, prima facie, zaslužili da budu bolje plasirani od prvoplasiranog na listi kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH.

Jedino razumno i na Ustavu BiH zasnovano rješenje je vraćanje nezavisnosti, stručnosti i transparentnosti u proces izbora sudija Ustavnog suda BiH i dosljedno poštivanje ustavnih kriterija pravničke struke i nauke”, istakao je Bećirović za Klix.

S obzirom da u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH sjede I zastupnici bliski Bećiroviću, a ne Nikšiću, imenovanje Vukoje bi nakon ovakvog decidnog stava člana Predsjedništva BiH moglo I dalje ostati predmet spora.

Marin Vukoja diplomirao je 1998. godine na Pravnom fakultetu u Mostaru. Pravosudni ispit položio je tek 2007.godine. Cijelu profesionalnu karijeru proveo je u državnoj službi. Bio je stručni saradnik u Stručnoj službi i kasnije šef odjela u Skupštini Zapadnohercegovačkog kantona.

Nakon toga obavljao je dužnost sekretara Vlade Zapadnohercegovačko kantona. Na državni nivo Bosne i Hercegovine dolazi 2015. kada postaje sekretar Doma naroda, a od 2017. godine prelazi na funkciju sekretara Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Od političkog angažmana vrijedi istaknuti da je Marin Vukoja bio kandidat HDZ za delegata u državnom Domu naroda.

Sanela Gorušanović Butigan diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1998.godine. Nakon završenog pripravničkog staža u Općinskom sudu u Sarajevu, odmah je položila pravosudni ispiti.

Kao sudijski stručni saradnik (također sudijska funkcija) radila je od polaganja pravosudnog ispita do imenovanja za sudiju Općinskog suda u Sarajevu 2007.godine- parnično odjeljenje. Također, sudija Gorušanović Butigan obavlja i funkciju sudije u zemljišno- knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu.

Kao ugledni i ostvareni član pravosudne zajednice u junu 2020.godine izabrana je za člana i potpredsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

U posljednjem izvještaju u kojem je učestvovala prije izbora u VSTV BIH, sudija Gorušanović Butigan ostvarila 110,85% od zadane norme predmeta, odnosno riješila je 298 predmeta. To je 298 presuda napisanih u jednoj kalendarskoj godini. Od 2001.godine od kada je imenovana za stručnog sudijskog saradnika do danas, da je svake godine pisala 200 presuda to bi do sada bilo više od 5.000 napisanih presuda i urađenih predmeta.

Sudija Gorušanović Butigan dala je lični i profesionalni doprinos pravosudnoj i akademskoj zajednici kroz učešće i predavanja na velikom brojnu domaćih i međunarodnih seminara i savjetovanja.

 

Patria

Na vrh