Business

PDV NE LAŽE Federacija BiH dobija više novca od UIO BiH jer više i daje državi

Krajem marta Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na osnovu odluke Vijeća ministara BiH usvojio je privremene koeficijente za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa UIO za period april-juni 2023. godine.

Po ovoj odluci, koja se zasniva na krajnjoj potrošnji prema prijavama PDV-a, Federaciji BiH pripada 62,94 posto prihoda s jedinstvenog računa, a Republici srpskoj 33,51 posto, dok Brčko distriktu pripada fiksni iznos od 3,55 posto.

Samo u mjesecu martu 2023. godine prikupljeno je 858 miliona KM indirektnih poreza što je za 52 miliona KM više u odnosu na mart 2022. godine.

Za finansiranje državnih institucija u prva tri mjeseca 2023. godine raspoređen je iznos od 214 miliona KM.

Ostatak prihoda, tj. najveći dio prihoda od indirektnih poreza raspoređen je entitetima i Brčko distriktu. Tako je Federaciji BiH raspoređen iznos od 744 miliona KM, Republici srpskoj iznos od 421 miliona KM i Brčko distriktu iznos od 51 miliona KM.

Na vrh