Politika

PDA: Pojedini zastupnici u Parlamentu FBiH pali na ispitu o pravima i potrebama djece

Pokret demokratske akcije Bosne i Hercegovine osuđuje glasanje dijela zastupnika u Parlamentu FBiH koji su bili suzdržani i nisu podržali prijedlog da se sagleda stanje u Zavodu Pazarići.

 

Naime, na 8. redovnoj sjednici Parlamenta Federacije BiH pokrenuta je inicijativa za raspravu o katastrofalnom stanju u Pazariću. Nažalost po djecu i sve građane BiH, inicijativa nije imala podršku vladajuće strukture prema kojima su načelo nediskriminacije kao opće načelo Europske unije kojoj težimo očigledno nepoznanica i nestranački interes.

 

Želimo podsjetiti pojedine zastupnike da je Bosna i Hercegovina potpisnica Konvencije o pravima djeteta, kao i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i njenog Fakultativnog protokola o postupku povodom pritužbi. Također, želimo podsjetiti da npr. u članu 3. Konvencije o pravima djeteta piše da će države potpisnice osigurati da se institucije, službe i ustanove odgovorne za brigu o djeci i njihovu zaštitu pridržavaju standarda uspostavljenih od odgovarajućih vlasti, naročito u pogledu sigurnosti, zdravlja, u broju i prikladnosti njihovog osoblja kao i odgovarajućeg nadzora nad njima.

 

Neglasanjem zakonodavnog tijela pokazao se nivo svijesti pojedinih zastupnika o problemima koji se tiču navedene populacije. Također, podsjećamo ih da su u skladu sa članom 2. Ustava Bosne i Hercegovine, entiteti dužni da svojim građanima pruže “najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda.” Ustav Federacije BiH garantuje pravo na život, obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

 

Bez obzira na sve navedeno, na obaveze “federalaca” nekih izabranih voljom građana, a nekih preko socijalnih stranačkih mandata, nisu imali sluha, hrabrosti i ljudskosti da se posvete pitanjima problema djece iz Zavoda Pazarići.

 

Na kraju PDA BiH želi naglasiti da je Klub zastupnika PDA u Parlamentu FBiH podržao inicijativu da se raspravlja o ovom problemu, a s ciljem pronalaska najboljeg riješenja, kao i sankcionisanja onih koji su doprinijeli teškoj situaciji u Zavodu Pazarići.

 

 

Press služba PDA BiH

 

Na vrh