Business

Partnerski odnos Vlade TK i privrede

Vlada Tuzlanskog kantona u jednom od svojih fokusa ima i saradnju i podršku razvoju privrede, a dokaz toga je i današnji sastanak premijera Tulumovića i članova Vlade Tuzlanskog kantona sa proširenim upravnim odborom Grupacije poslodavaca TK. Ovom prilikom razgovaralo se o općem stanju na području našeg kantona sa posebnim osvrtom na stanje i perspektive privrede, a sastanak je bio i prilika da se čuju prijedlozi i preporuke za definisanje metoda saradnje između Vlade TK i Grupacije poslodavaca, a koje će doprinijeti boljim odnosom i razumijevanjem sa ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta na području Tuzlanskog kantona.

„O reprezentativnosti ovog udruženja govori najbolje činjenica, da Udruženje okuplja 193 kompanije koje zapošljavaju oko 30.000 osoba“, rekao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja Ramiz Karić.

Premijer Tulumović je ovom prilikom ukratko i prezentirao šta je to što je Vlada već pokrenula, a u cilju pomoći privredi našeg kantona.

„Već ove godine smo pokrenuli nove projekte, neke postojeće smo prema uputi samih privrednika modificirali, a sve kako bi smo poslodavcima i privrednicima što bolje pomogli. Također za narednu godinu smo u okvirima Budžeta TK predvidjeli i povećanje sredstava za podršku obrtnicima, malim i srednjim preduzećima, što je sigurno pokazatelj našeg iskrenog opredjeljenja da budemo partneri sa privrednicima i njihov servis za stvaranje što boljih uslova za poslovanje“, kazao je premijer Tulumović, te dodao da je i današnji sastanak otvaranje jednog novog oblika komunikacije i pokazatelj namjera Vlade Tuzlanskog kantona.

Posebna pažnja danas je bila usmjerena ka smanjivanju parafiskalnih nameta, koji znatno opterećuju poslovanje privrednih subjekata.

„Jedna od naših ideja je da se iz reda poslodavaca, od strane Ministarstva finansija i jedne osobe koju bi odredio npr. Premijer, formira jedno koordinaciono tijelo za parafiskalne namete, a čiji bi zadatak bio da snimi cjelokupne parafiskalne namete na nivou Kantona i da se predlože određena rješenja“, rekao je predsjednik Karić.

„Svakako da će ova vlada biti u funkciji razvoja privrede i privrednika. To nam je jedna od obaveza koje sam iznio u ekspozeu Vlade TK, a zato jer je to nam je osnov za ostanak mladih ljudi na našem prostoru. Kada su u pitanju parafiskalni nameti za određene stvari Vlada ne može djelovati, jer su ti nameti najveći na nivou općina i gradova, te Vlada ne može utjecati na njihovo niti donošenje niti ukidanje. Ipak ova tematika bit će važan segment u radu ove Vlade i nastojat ćemo dati maksimum iz naših mogućnosti da stvari popravimo“ rekao je premijer Tulumović, ističući da je i prisustvo skoro cijelog saziva Vlade na ovom sastanku pokazatelj ozbiljnosti sa kojom Vlada pristupa saradnji sa privrednicima i rješavanju problema u privredi.

Na kraju sastanka je zaključeno da je današnji susret dobra polazna osnova. Dogovoreno je da se periodično i redovno i u narednom vremenu održavaju sastanci sličnog karaktera, a kako bi se saslušali međusobni stavovi, a poslovni ambijent na kantonu učinio što povoljnijim.

Na vrh