Eventi

PANEL DISKUSIJA povodom 11. novembra – kada su žene u SFRJ po prvi put iskoristile pravo glasa

Omladinski pokret Revolt poziva vas da nam se u petak, 10. novembra, sa početkom u 16:30h u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli, pridružite na PANEL DISKUSIJI povodom 78 godina od kada su žene u SFRJ po prvi put iskoristile pravo glasa.

 

Sa panelisticama Selmom Ćatibušić, vijećnicom u Gradskom vijeću Grada Tuzla, i Jelenom Tanasković Mićanović, političkom aktivisticom, razgovaramo o naslijeđu ove borbe, trenutnom položaju žena u bh. politici i prostoru za buduće djelovanje.

 

KAKO ĆE IZGLEDATI DOGAĐAJ?

Za početak je planirana diskusija o značaju 11.11. – dana kada su žene u SFRJ po prvi put iskoristile pravo glasa, nakon čega ćemo razgovarati o važnosti uloge žena u političkim procesima. Govorit ćemo o tome koje su to prepreke sa kojima se žene u BiH susreću u politici, koji su načini putem kojih se može povećati aktivnost žena u politici, kolika je važnost glasa svake žene, o zastupljenosti žena u politici BiH, i sličnim temama vezanih za aktivnost žena u društvu i politici. U diskusiju će biti uključeni i mladi ljudi koji će na osnovu iskustava ili vlastitih mišljenja, također postavljati pitanja i voditi razgovor o ovoj temi.

 

Lična i politička prava danas su zagarantovana svakoj/om pojedinki/cu državnim ustavima i međunarodnim konvencijama. Pravo na slobodne izbore smatra se osnovnim ljudskim pravom za koje se i danas mnogi bore. Međutim, u razočaravajuće bliskoj historiji, neispunjenje ovih prava opravdavalo se na osnovu spola osobe. Po prvi put, žene dobijaju pravo glasa u 19. stoljeću, nakon duge i vatrene borbe. U Jugoslaviji, pravo glasa žena potvrđeno je još 1941. u prvim dokumentima Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije, a svake godine, prisjećamo se 11.11.1945. godine, kada je ovo pravo po prvi put iskorišteno. Na ovaj datum, izborima za Ustavotvornu skupštinu pristupilo je preko 8 miliona građana/ki, među kojima po prvi put i žene tadašnje SFRJ.

 

Koliki progres smo napravile/i od toga dana do danas? Pridružite nam se u petak, 10. novembra, i razgovarajmo upravo o ovoj temi!

 

Na vrh