Tuzla

Panel diskusija i predstavljanje analiza UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE SA GRAĐANIMA/KAMA – SISTEM 48 & ODRŽIV OKOLIŠ-NEODRŽIVA RADNA MJESTA?

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas ispred Foruma lijeve icniijative i Fondacija Friedrich Ebert na panel diskusiju promocije javnih politika na temu Unapređenje komunikacije sa građanima/kama – sistem 48 i Održiv okoliš – neodrživa radna mjesta?

 

Promocija će se održati 07.12.2022. godineu Tuzli, u Ateljeu Ismeta Mujezinovića, Klosterska bb.

 

Tokom panel diskusije imat ćemo priliku diskutovati na teme:

Uspostavljanja adekvatne komunikacije između građana i organa uprave u lokalnoj zajednici što je uslov za participaciju građana u društveno-političkom životu jedinice lokalne samouprave i odlukama koje se donose. Nadalje, kroz primjere iz prakse naglasit ćemo važnost izgradnje dvosmjerne komunikacije kao aspekta razvoja demokratije, kao i potrebu informiranosti građana, što je bitan motivacioni faktor i preduslov njihovog učešća u političkom životu.

Druga tema, koja je veoma bitna za našu državu, će nam pružiti više informacija o velikim izazovima pod kojim se trenutno nalazi elektroenergetski sektor. Proces energetske tranzicije je izuzetno bolan, i podrazumijeva sistemske promjene elektroenergetskog sektora što će u najvećoj mjeri uticati na radnike/ce zaposlene u ovoj oblasti. Izuzetno je važno predstaviti jasnu viziju kako započeti tranziciju, na pravi način iskoristili potencijal bez daljeg ugrožavanja zdravlja ljudi i okoliša da bi se sačuvala radna mjesta, uz ambicije otvaranja i novih radnih mjesta sa modernim, naprednijim i čistim tehnologijama proizvodnje energije.

 

 

Lokacija: Atelje Ismet Mujezinović, Tuzla

Datum i vrijeme: 07.12.2021.
10:30 – 15:00

 

 

Tema analiza i pozadina istih:

• UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE SA GRAĐANIMA/KAMA – SISTEM 48

Participacija građana u društveno-političkom životu jedinice lokalne samouprave i odlukama koje donosi javna uprava važan je aspekt razvoja demokratije. Informiranost građana tako postaje bitan motivacioni faktor i preduslov njihovog učešća u političkom životu lokalne zajednice. Uspostavljanjem adekvatne komunikacije između građana i organa uprave u lokalnoj zajednici „razbija“ se mit o njihovoj nedodirljivosti, a jedan od efektivnijih načina za realizaciju tog zadatka je korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija kao bitnog segmenta informacionog društva. Kako bi jedna jedinica lokalne samouprave razbila stigmu o vlastitoj nefunkcionalnosti, potrebno je da sagleda sve aspekte svog rada, uoči nedostatke i nastoji ih nadomjestiti.

 

 

• ODRŽIV OKOLIŠ – NEODRŽIVA RADNA MJESTA?

Elektroenergetski sektor je trenutno pred velikim izazovima, te je jasno da je proces energetske tranzicije izuzetno bolan, i da podrazumijeva sistemske promjene elektroenergetskog sektora što će u najvećoj mjeri uticati na radnike/ce zaposlene u ovoj oblasti. Izuzetno je važno predstaviti jasnu viziju i ciljeve i ovaj proces, koji će nesumnjivo biti dugotrajan, približiti uposlenim u elektroenergetskim preduzećima i ponuditi ima jasan koncept smjene energenata i razvoja samih preduzeća. Rješenja zahtijevaju odlučne, hrabre i istrajne korake bosanskohercegovačke vlasti i elektroenergetskih preduzeća kako bi se očuvao energetski suverenitet Bosne i Hercegovine, na pravi način iskoristili potencijali bez daljeg ugrožavanja zdravlja ljudi i okoliša i sačuvala radna mjesta, uz ambicije otvaranja novih sa modernim, naprednijim i čistim tehnologijama proizvodnje energije.

 

 

O autorima:

Amela Jusufović, bachelor primijenjene biologije. Zaposlena na poslovima upravljanja i obrade neopasnog otpada u Gradu Tuzla, angažovana kroz organizacije civilnog društva na aktivnostima istraživanja i zaštite prirode i biodiverziteta, a akcentom na ugrožena staništa i ekosisteme. Studentica drugog ciklusa studija Biologije na JU Univerzitetu u Tuzli.

Elvir Mahmuzić, rođen u Tuzli gdje je završio Osnovnu školu, Gimnaziju, Pravni fakultet na Univerzitetu u Tuzli, a stručno obrazovanje nastavio na postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta u Tuzli na usmjerenju za Državno i međunarodno javno pravo. Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla u periodu od

2012 – 2020. godine. Trenutno zaposlen u JP „BIT Centar“ d.o.o. u Tuzli. Govori engleski, njemački i italijanski jezik.

 

 

 

Agenda
Lokacija: Atelje Ismet Mujezinović, Tuzla

Datum i vrijeme: 07.12.2021.
10:30 – 15:00

10:30 – 11:00 Registracija i kafa dobrodošlice 11:00 – 11:05 Uvodno obraćanje
• Anida Šabanović, Friedrich Ebert Stiftung BiH
• Hamza Pecar, Forum lijeve inicijative

11:05 – 12:30 Panel I: UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE SA GRAĐANIMA/KAMA – SISTEM 48

• Elvir Mahmuzić, autor analize Unapređenje komunikacije sa građanima/kama – SISTEM 48
• Anel Ibeljić, advokat i šef Kluba vijećnika SDP BIH u GV Tuzla
• Slobodan Blagovčanin, Omladinski resursni centar Tuzla
• prof.dr.sci Rejhana Dervišević, Univerzitet u Tuzli

Moderatorica: Hana Sokolović, psihologinja, novinarka i društvena aktivistkinja

12:30 – 13:30 Izjave za medije (panelisti) Ručak

13:30 – 15:00 Panel II: ODRŽIV OKOLIŠ – NEODRŽIVA RADNA MJESTA?

• Amela Jusufović, autorica analize Održiv okoliš – neodrživa radna mjesta?
• Dr. sc. Zijad Lugavić, v.d. gradonačelnika Grad Tuzla
• Damir Kapidžić, ReSET Centar za održivu energetsku tranziciju

Moderatorica: Hana Sokolović, psihologinja, novinarka i aktivistkinja

Na vrh