4. korak

Započnite proces kupovine paketa u skladu sa uputama i pravilima platforme na kojoj kupujete paket, unesite sve tražene podatke i pazite da su svi navedeni podaci ispravni i istiniti, jer se namjerno navođenje lažnih podataka smatra krivičnim djelom „Prijevara“ u skladu sa odredbama Krivičnog zakona Federacije BiH.

5. korak

Nakon unosa traženih podataka i validacije istih završite proces kupovine na jedan od ponuđenih načina na odabranoj platformi, uplatom preostalog iznosa vrijednosti paketa, koja se obračunava na način da se ukupna cijene turističkog paketa umanji za vrijednost turističkog vaučera, odnosno za 200,00 KM. Naprimjer, ukoliko kupujete paket čija je vrijednost 300,00 KM, bit će potrebno da doplatite 100,00 KM, kako biste završili proces kupovine i na taj način iskoristili Vaš turistički vaučer.

6. korak

Uplatom završavate proces kupovine, te ćete od platforme dobiti potvrdu kupovine koju trebate isprintati ili sačuvati u digitalnoj formi, te pokazati prilikom prijave u smještajni objekat.

7. korak

Nakon što ste uspješno završili proces kupovine uz turistički vaučer upoznajte se sa destinacijom koju planirate posjetiti, kako biste na najbolji način proveli vrijeme tokom odmora. Ne zaboravite podijeliti Vaše impresije, fotografije i snimke prelijepih lokacija širom Federacije BiH na društvenim mrežama kako bi i Vaši prijatelji znali da ih trebaju posjetiti.