Tuzla

Ovo su ODBIJENI amandmani vijećnika Admira Čavalića na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla – Gradski vijećnici “većine” PA GDJE ĆE VAM DUŠA?

Nažalost nije ovo prvi, ali vjerovatno ni posljednji put da većina u Gradskom vijeću Tuzla (SDP, TA, nezavisni vijećnici “preletači”, 4 vijećnika SDA i nacionalne manjine) gleda ko predlaže, a ne kako će pojedini amandmani unaprijediti život građana Tuzle. Žalosno i jadno, a šta drugo reći … osim “pamtite, pa vratite” kada za to dođe vrijeme. Prenosimo objavu sa društvenih mreža vijećnika Čavalića u kojoj je nabrojao sve ono za što vijećnici nisu imali sluha:
Danas sam na sjednici Gradskog vijeća pri raspravi o rebalansu budžeta, predložio preko 30 amandmana. U okviru ovih amandmana između ostalog tražim:
✅Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže.
✅Sredstva za održavanje spomenika “Vječna svjetlost nad Kapijom”.
✅Jednokratnu podršku za rad udruženja “Zmajevo srce”.
✅Jednokratnu podršku penzionerima sa minimalnim penzijama na području našeg grada.
✅Povećanje sredstava za naknade zaposlenima u CzSR Tuzla.
✅Više izdvajanja za širenje vrelovodne mreže.
✅Grantove za djecu koja idu u privatne predškolske ustanove.
✅Grant za rad Studentskog vijeć Medicinskog fakulteta u Tuzli “MEDICUS”
✅Više sredstava za izgradnju i održavanje parkova.
✅Dodatna sredstva za UG “Novi Horizonti”.
✅Novu budžetsku stavku koja će se odnositi na tekuće finansiranje projekata mjesnih zajednica.
✅Sredstva za toplifikaciju ulice Šeste bosanske brigade.
✅Sredstva za uspostavu redomata (uređaja za upravljanje redovima čekanja) u Domu zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla.
✅Sredstva za izgradnju puta na potezu do izlaza u Avdibašiće.
✅Sredstva za osnovne materijale za potrebe rada mjesnih zajednica.
✅Više sredstava za održavnaje sportskih terena i igrališta.
✅Dodatna sredstva za toplifikaciju u mjesnim zajednicama Šićki Brod, Bukinje i Husino.
✅Jednokratna podrška udruženju “25.maj Kapija”.
Niti jedan od amandmana nije prihvaćen i svaki je odbijen uz većinu koja je suzdržana. Ovo je možda danas “pobjeda većine”, ali dugoročno, niko ne može zaustaviti ideje (i ljude) čije je vrijeme došlo. Sve će se ovo realizovati u skorije vrijeme jer zaista vjerujem da Tuzla može bolje – i to mi svaki dan dokazuju sugrađani koji se redovno javljaju. Do pobjede! 🇧🇦🇧🇦🇧🇦
*** Osim ovih amandmana koje je predložio vijećnik Čavalić, odbijeni su i drugi amandmani kojima su predlagači iz “opozicije” u Gradskom vijeću … sve ukupno 73 amadmana … Aferim!

Komentari

Na vrh