U prilogu se nalaze nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti na snazi od 1. marta 2023. godine, a koje je Upravi za indirektno oporezivanje dostavio TDR d.o.o. Sarajevo. Tako će kutija Drine Jedine koštati 5,7 KM, a Rothmans Slim Blue 5,4 KM.