Eventi

Ovaj vikend – Međunarodna naučna konfernecija “BOSNA I HERCEGOVINA I GEOPOLITIČKE PROMJENE U EUROPI I SVIJETU (1699-2023)

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla organizuje Naučni projekat “HISTORIJSKI POGLEDI 2023”
u okviru kojeg se održava: Međunarodna naučna konfernecija “BOSNA I HERCEGOVINA I GEOPOLITIČKE PROMJENE U EUROPI I SVIJETU (1699-2023)”

Predstavljanja izdanja Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, publikovanih u 2023. godini.

Tuzli, 17. i 18. novembar 2023. godine sa početkom u 17:00 sati.

Hotel “Minero-Rudar” Tuzla

Na vrh