Politika

Otvorena nova krivična istraga protiv Dodika po prijavi Mirnesa Ajanovića

Po naredbi Tužilaštva BiH u predmetu T20 0 KT 0022855 22, Mirnes Ajanović je saslušan od strane pripadnika SIPA-e u svojstvu svjedoka – podnosioca prijave krivičnog djela (22. 9. 2022.) protiv Milorada Dodika, zbog izjave od 14. 19. 2022. godine – da kršćanska i muslimanska zajednica u BiH ne mogu zajedno živjeti, te izjave od 19. 9. 2022. godine da, citiramo: “sa muslimanima ne možemo imati zajedničke škole, zajedničke udžbenike”, završen citat.

 

Time je Milorad Dodik, djelujući kao izabrani zvaničnik, član Predsjedništva BiH, javno izazivao i raspirivao nacionalnu i vjersku mržnju i unosio razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima u BiH, za šta je članom 145a. Krivičnog zakona BiH propisana kazna zatvora od najmanje tri godine. Mirnes Ajanović je u svjedočenju iznio i nove činjenice, a naročito je istakao iskazivanje upornosti Milorada Dodika u izvršenju krivičnog djela sa ciljem rušenja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine.

 

U prilogu se dostavlja video link (22. 9. 2022.) najave podnošenja krivične prijave protiv Milorada Dodika:

Na vrh