Aktuelno

Osumnjičeni u aferi GIKIL pušteni da se brane sa slobode

Kantonalni sud Tuzla je donio rješenje kojim se osumnjičenim osobama za krivična djela organizovani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja i ovlaštenja u proširenoj istrazi Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona  u predmetu GIKIL Lukavac, Ivanu Vukšiću, Erni Mehmedović, Ivani Bunozi i Mati Pavkoviću umjesto pritvora, kao najteže mjere  obezbijeđenja prisustva osumnjičenih tokom krivičnog postupka, određuju različite mjere zabrane, nakon čega ih je sud pustio da se brane sa slobode.

 

Osumnjičenoj Erni Mehmedović je određena mjera zabrane  obavljanja dužnosti sekretara ili drugih odgovornih dužnosti u GIKIL-u, dok su osumnjičenim Ivanu Vukšiću, Ivani Bunoza i Mati Pavkoviću  izrečene mjere zabrane poduzimanja bilo kakvih poslovnih aktivnosti,  zabrana članstva u Nadzornom odboru  ili obavljanja bilo kojih drugih o dužnosti u ovom privrednom društvu sve dok za to postoji potreba a najduže do pravosnažnosti presude. Također, izrečena je i mjera zabrane komuniciranja i sastajanja ovih osumnjičenih osoba međusobno, kao i  četiri osumnjičena sa Pramod Mittalom i drugim osumnjičenim osobama u ovom predmetu.

 

Vukšiću, Bunozi i Pavkoviću se zabranjuje prelazak državne granice BiH najduže do pravosnažnosti presude, dok je za sve četiri osumnjičene osobe naređeno da se jednom sedmično javljaju u nadležnu policijsku stanicu u mjestu prebivališta.

 

U obrazloženju odluke suda je navedeno da, po ocjeni ovog suda, dokazi koji su prikupljeni tokom dosadašnje  istrage ukazuju na osnovanu sumnju da su ove osobe počinile krivična djela koja su navedena u proširenju istrage i da su pokazali upornost u činjenju ovih radnji iako su bili svjesni da su organizatoru grupe Pramod Mittalu ranije izrečene različite mjere zabrane poduzimanja bilo kakvih poslovnih aktivnosti ili dužnosti u GIKIL-u.

 

Također, u rješenju je navedeno da sud nalazi da postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo, ali je sagledavajući sve okolnosti, odlučeno da se ne primjenjuje najteža mjera pritvora, kao mjera obezbijeđenja prisustva osumnjičenih, nego da se isto može postići  blažim mjerama zabrana koje su izrečene. Navedeno je i da ukoliko osumnjičeni prekrše mjere zabrane da im se može odrediti mjera pritvora.

 

Podsjećamo, Mehmedović, Vukšić, Bunoza i Pavković su  osumnjičeni da su postali članovi  kriminalne grupe koju je organizovao bivši predsjednik NO GIKIL-a Pramod Mittal.

 

Osumnjičeni su da su svjesno djelovali u cilju daljeg sticanja protivpravne imovinske koristi vođi grupe Pramodu Mittalu,  kao i da on i dalje ostvaruje potpunu kontrolu nad imovinom GIKIL-a iako je pod mjerama zabrane preduzimanja bilo kakvih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti u GIKIL-u,  ali i  da sebi pribave korist  na način da su im u 2019. godini enormno povećana primanja i naknade za obavljanje funkcija u GIKIL-u.

 

Dakle, iako su znali da je nad firmom GSHL otvoren likvidacioni postupak i da je postavljen stalni likvidator koji jedino može zastupati GSHL, svjesni također da je Mittal  pod istragom Tužilaštva kao vođa grupe za organizovani kriminal, nezakonito su sazvali skupštinu društva, imenovali Nadzorni odbor i donosili nezakonite odluke po nalogu Mittala i na taj način dodatno ugrožavali poslovanje GIKIL-a, uz to svjesni i da je Općinski sud Tuzla u septembru donio privremene mjere o zabrani provođenja odluka skupštine Društva.

 

Istraga u ovom predmetu je ranije otvorena protiv više odgovornih osoba u menadžmentu ili nadzornim odborima GIKIL-a u periodu od 2003. do danas, koji su osumnjičeni za krivično djelo organizovani  kriminal u vezi sa zloupotrebom ovlasti u privrednom poslovanju i zloupotreba položaja i ovlašćenja a vezano za neispunajvanje ugovornih obaveza GSHL prema GIKIL-u u višemilionskom iznosu, te za nezakonito izvlačenje novca iz GIKIL-a u iznosu od oko 21 milion KM.

 

 

 

Odjel za odnose s javnošću

Admir Arnautović, stručni savjetnik za odnose s javnošću

Na vrh