Tuzla

Osuđujuća presuda – Naplaćivao komunalije pa novac ostavljao kod sebe

Općinski sud u Tuzli donio je osuđujuću prvostepenu presudu u krivičnom postupku protiv Asmira Petrovca iz Tuzle, zbog počinjenja krivičnog djela – Pronevjera u službi. Sud je imenovanom izrekao uslovnu osudu, kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedu) godinu, a koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 (tri) godine po pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Imenovani je prvostepeno osuđen što je kao zaposlenik u JKP „Komunalac“ Tuzla, vršeći poslove inkasanta prilikom naplate usluga za utrošenu vodu i odvođenja otpadnih voda, koje poslove je JKP „Komunalac“ Tuzla u skladu sa zaključenim ugovorom vršio za JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, nakon što bi od korisnika zaprimao novac, dio novca zadržavao za sebe.

Napominje se da se radi o prvostepenoj presudi, koja nije pravosnažna i na koju stranke imaju pravo žalbe.

Na vrh