Tuzla

Osuđeni policajci iz Tuzle

Općinski sud u Tuzli donio je osuđujuću presudu u krivičnom postupku protiv Enisa Tučića i Slađana Iličića. Imenovani su oglašeni krivim, jer su radeći kao službene osobe, policijski službenici MUP TK-a, Policijske stanice Centar Tuzla, sa ovlaštenjima vršenja poslova i zadataka kontrole učesnika u saobraćaju na putu, svjesnim prekoračenjem granica svojih službenih ovlaštenja u periodu od 05.11.2018.godine do 04.01.2019.godine, postupali suprotno nalozima i instrukcijama o postupanju policijskih službenika u oblasti bezbijednosti saobraćaja i počinili produžena krivična djela – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Primanje dara ili drugih oblika koristi i Krivotvorenje službene isprave.

Sud je Enisa Tučića i Slađana Iličića  za počinjena krivična djela osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci. Izrečena im je sigurnosna mjera – zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti službene osobe – policijskih službenika u MUP TK-a, kao i svim drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini u trajanju od 5 (pet) godina, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere. Presudom je određeno i da se oduzme krivičnim djelom stečena imovinska korist od 320,00 KM i 10,00 eura.


Sud napominje da se radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju stranke i branioci imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema presude.

Na vrh