BiH

OSUĐEN VRH SRBIJANSKOG SDB-a Cero: Dejtonska rješenja više nisu validna, dvostruke presude za UZP dokazale da je na BiH izvršena agresija

Ma koliko bila individualna odgovornost u presudama, ovdje se radi o institucionalnoj odgovornosti presuđenih, kaže u reakciji za Patriju Muharem Cero.

Cero, koji kontinuirano prati postjugoslovensku krizu, ističe da kako se radi o presudi za Udruženi zločinački poduhvat, te nakon prvog UZP-a za koji je presuđena hrvatska šestorka, jasno je da dejtonska rješenja ne mogu više podržavati ustroj BiH, s obzirom na dvije presude za UZP koje moraju imati refleksije na ustavni poredak naše države.

“Prilikom uspostavljanja suda jedan od ključnih ciljeva bilo je utvrđivanje karaktera rata u BiH, a on je sada dvostruka agresija temeljem dvostrukog UZP-a. Ne može se više podržavati karakter nesretnog sukoba, kako je to navedeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu”, dodaje Cero.

Karakter rata dvostrukom agresijom, kako kaže, podrazumijeva ustavnu reformu za suverenu državu Bosnu i Hercegovinu. .

“Dejtonska rješenja moraju biti prilagođena karakteru rata za suverenu državu Bosnu i Hercegovinu”, zaključuje Cero.

Zato, ne može se dogoditi da su kreatori rata protiv Bosne kažnjeni, a da učinci budu ovjereni. Učinci moraju biti otklonjeni, jer se radi o ljudima sa institiucionalnim kapacitetom. Prisustvujemo ovjeri učinaka, a kažnjavanju počinilaca i to se mora promijeniti”, kaže Cero.

Na vrh