Tuzlanski kanton

Oslobađajuća presuda protiv bivšeg direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK postala pravosnažna

Kantonalni sud u Tuzli donio je presudu kojom je odbijena žalba Kantonalnog tužilaštva TK u krivičnom predmetu protiv Besima Durakovića, bivšeg direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK i drugih, a oslobađajuća prvostepena presuda Općinskog suda u Tuzli u cjelosti potvrđena. Drugostepeni sud je utvrdio je žalba neosnovana i da je presuda Općinskog suda u Tuzli donesena u ponovljenom postupku pravilna i zakonita.

 

 

Besim Duraković je pravosnažno oslobođen od optužbe de je kao bivši direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona počinio produženo krivično djelo – Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, u vezi sa krivičnim djelima Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Sprečavanje dokazivanja, Protivzakonito posredovanje i Krivotvorenje isprave.

Na vrh