Osigurane dodatne 54.000 KM za Centar za autizam Tuzla

07.04.2021. 


Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Aneks IV Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta Centra za autizam Tuzla, čime su osigurane dodatne 54.000 KM za vanjsko uređenje oko objekta budućeg centra.

Imajući u vidu da su okončane prve dvije faze kojima su završeni građevinski radovi na izgradnji rekonstrukcije glavnog objekta, bit će izvedeni dodatni radovi, kazao je na konferenciji za medije ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Esad Džidić.

U finansijskom smislu, pojasnio je, to predstavlja povećanje do sada utrošenih sredstava od 676.000 KM na 730.000 KM.

Naglasio je da se uporedo sa ovim aktivnostima odvija i priprema zakona o osnivanju JU Centra za autizam, čime bi bila zaokružena cjelina ovog projekta i objekat bi mogao da se preda krajnjim korisnicima.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!