Tuzlanski kanton

Općinski sud u Tuzli donio oslobađajuću presudu u predmetu protiv Besima Durakovića i drugih

Općinski sud u Tuzli okončao je krivični predmet visoke korupcije i danas objavio prvostepenu presudu u krivičnom postupku protiv Besima Durakovića i drugih. Sud je donio oslobađajuću presudu.

Besim Duraković oslobođen je optužbe da je kao bivši direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona počinio produženo krivično djelo – Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, u vezi sa krivičnim djelima Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Sprečavanje dokazivanja, Protivzakonito posredovanje i Krivotvorenje isprave.

Oslobađajuća presuda izrečena je i zaposlenicima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona Šefiku Hodžić i Osmanu Džafiću, te Ahmetu Bajriću, vlasniku autoservisa „Bajrić“ iz Gračanice.

Sud je nakon analize svih provedenih dokaza na glavnom pretresu, kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi i rukovodeći se načelom „in dubio pro reo“ izveo zaključak da Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona nije uspjelo dokazati van svake razumne sumnje krivicu optuženih za počinjenje krivičnih djela koja im se stavljaju na teret, na način i vrijeme opisano u činjeničnom dijelu optužnice, pa je donesena odluka kojom se optuženi oslobađaju od optužbe.

Radi se o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju stranke imaju pravo žalbe u roku od 15 dana.


Komentari

Na vrh