Tuzla

Općinski sud u Tuzli – Dan otvorenih vrata za studente Pravnog fakulteta 12.septembar 2023.godine

Općinski sud u Tuzli organizuje „Dan otvorenih vrata za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli“. Cilj organizovanja je pružiti studentima informacije o funkcionisanju suda i aktivnostima koje će se u narednom periodu provoditi u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Nacionalnim centrom za državne sudove – Ured u Bosni i Hercegovini.

Sud je u skladu sa Smjernicama o dugoročnoj saradnji između pravosudnih institucija i pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini u oblasti praktičnog usavršavanja, uspostavio saradnju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli da bi studenti dobiti priliku da se kroz posjete Sudu, praćenje suđenja i učešće na edukacijama upoznaju sa primjenom prava u praksi, prošire svoja znanja i steknu praktične vještine.

Kao potpisnik Okvirnog sporazuma o razumijevanju za unapređenje praktične nastave i obuke studenata prava i diplomiranih pravnika, u okviru projekta kojeg implementira Nacionalni centar za državne sudove – Ured u Bosni i Hercegovini, Općinski sud u Tuzli će od ove akademske godine biti institucija u kojoj će studenti treće i četvrte godine Pravnog fakulteta imati priliku obaviti praksu tokom jednog semestra studija.

Za sve informacije studenti se mogu obratiti na sljedeći kontakt:

tel. 035/ 307-223

e-mail. opsud-tuzla@pravosudje.ba

Općinski sud u Tuzli organizuje „Dan otvorenih vrata za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli“. U sklopu ovog događaja dana 12.septembra 2023.godine održat će se okrugli sto za studente završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Cilj održavanje okruglog stola je da se studenti upoznaju sa radom pravosuđa, funkcionisanjem  organizacijom Općinskog suda u Tuzli, te najznačajnijim aspektima rada u pravosuđu. Predviđen je obilazak najznačajnijih prostorija, kako bi studenti i praktično stekli uvid u svakodnevno funkcionisanje suda.

Tokom događaja, prisutnim će se obratiti: Dr. sci. Muhamed Tulumović, predsjednik suda, Rukija Jusupović, predsjednica Građanskog odjeljenja suda, Dženita Mehidić, koordinatorica stručnih saradnika, Lana Dervišević, koordinatorica pripravnika u sudu, te Jasmina Berbić, MA sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Na vrh