Aktuelno

Općinski sud Tuzla očekuje da se sudskom nagodbom završi 684 predmeta (VIDEO)

U općinskom sudu Tuzla danas je počela je “Sedmica sudske nagodbe” s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, a koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Rezultati su pokazali da su za zaključenje sudske nagodbe najpogodniji predmeti koji se odnose na sporove nastale iz privrednih, ugovornih, radnih i porodičnih odnosa, među kojima treba izdvojiti predmete manje vrijednosti i komunalne predmete.

Sudska nagodba novi je pristup rješavanju sudskih predmeta i ključni fokus je povećanje efikasnosti pravosudnog sistema, a brojne su prednosti sudske nagodbe jer je postupak kraći, efikasniji i  jednostavniji.

Kako je predsjednik Općinskog suda Tuzla Muhamed Tulumović pojasnio nema odgađanja sudskih ročišta, rasprava, vještačenja, dugotrajnog postupka u namirenju potraživanja u izvršnom postupku niti žalbenog roka jer se spor okončava zaključivanjem sporazuma kojeg strane postignu i on se unosi u sudski zapisnik te ima snagu izvršne isprave.

Prema odredbama Zakona o sudskim taksama, sudska nagodba je privilegirana sa aspekta plaćanja sudske takse, dok zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

– Stranke mogu, ukoliko tuženi ne plati ili ne postupi po sporazumu iz sudske nagodbe, u izvršnom sudskom postupku tražiti svoje namirenje i takvi predmeti se rješavaju prioritetno – dodao je Tulumović.

U protekle tri godine, koliko traje ovaj projekat, Općinski sud u Tuzli postigao je najveći broj okončanja predmeta na ovaj način. Sedmica sudske nagodbe počela je danas i trajat će do 17. novembra, a planirano je da se na ovaj način završi 684 predmeta.

– Važno je da sudska nagodba, kao način okončanja sudskog spisa, nalazi svoje mjesto u sve većem procentu. Nadamo se da će u budućnosti i bez ovog projekta stranke shvatiti prednosti sudske nagodbe te da će porasti broj sudskih predmeta koji će se okončati na taj način – kazao je Tulumović.

Sedmica sudske nagodbe organizira se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima Bosne i Hercegovine, a realizira se u okviru projekta “Unapređenje i efikasnost pravosuđa u BiH” koji finansira Vlada Kraljevine Norveške

Na vrh