Aktuelno

Općinski sud Tuzla donio osuđujuću, nepravosnažnu presudu za Midhata Osmanovića i Velida Torića

Općinski sud Tuzla je,  u ponovljenom prvostepenom postupku,  donio osuđujuću, nepravosnažnu presudu za Midhata Osmanovića i Velida Torića i izrekao im kazne zatvora,  nakon što je Kantonalni sud Tuzla prihvatio žalbu odbrane, ukinuo ranije donesenu prvostepenu presudu i vratio predmet na ponovno odlučivanje.

Osmanoviću, koji je 2013. godine obavljao funkciju poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i člana Odbora za zdravstvo Parlamenta FBiH,  izrečena je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dvije (2) godine i  dva (2) mjeseca zatvora zbog podstrekavanja na produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja  u sticaju sa produženim krivičnim djelom primanje dara ili drugih oblika koristi.

Toriću, koji je 2013.  obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK,  izrečena je kazna zatvora u trajanju jedne (1) godine i šest  (6) mjeseci zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Optužnicom se Osmanović tereti da je krajem 2013. godine,  koristeći svoj politički i stranački uticaj, između ostalog i na organe vlasti u TK, izdejstvovao imenovanje Velida Torića na mjesto v.d direktora ZZO TK pod uslovom da on donosi važne odluke za poslovanje ovog Zavoda, a naročito one povezane sa odabirom kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu. Suprotno zakonskim odredbama i podzakonskim aktima Torić je pristao da Osmanović donosi suštinske odluke vezane za prijem zaposlenika, te je Torić pozivao kandidate na razgovor radi odlučivanja za njihov prijem u radni odnos, a po obavljenom razgovoru, ne donoseći odluke, upućivao ih da stupe u direktan kontakt sa Osmanovićem kako bi stvorio pretpostavke da on od kandidata traži novac za prijem u radni odnos i na taj način pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist..

Tako je Torić sredinom decembra 2013. godine na razgovor pozvao jednu osobu koja je na određeno vrijeme radila u Zavodu i kojoj je isticao ugovor, te je uputio na Midhata Osmanovića a  koji je u više navrata dogovarao sastanak na kojem bi se razgovaralo o njenom zaposlenju, ali do sastanka nije došlo jer je  u narednim danima lišen slobode.

Torić je također sredinom decembra 2013. godine pozvao na razgovor zaposlenicu koja je imala ugovor na određeno vrijeme u Zavodu i kojoj je isticao ugovor,  te je uputio na Midhata Osmanovića, koji se sastao sa njom u Srebreniku i saopćio joj da zaposlenje košta 20.000 KM, te su ugovorili novi sastanak na kojem je u Tuzli primio traženi iznos, kada je i lišen slobode.

Tužilaštvo će sačekati dostavljanje pismenog otpravka  prvostepene presude,  nakon čega će se  nadležnom sudu izjaviti žalba zbog odluke o krivično-pravnoj sankciji.

 

 

Odjel za odnose s javnošću

Admir Arnautović, stručni savjetnik za odnose s javnošću

 

 

Na vrh