Tuzlanski kanton

Općinski sud Kalesija: U toku proces priznavanja vlasništva nad nekretninama u katastarskim općinama Hrasno i Kalesija

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine te na osnovu potpisanog sporazuma o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju i usaglašavanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige pozivamo sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Hrasno i Kalesija po novom premjeru, da svoje pravo prijave podneskom kod Općinskog suda u Kalesiji.

 

Komentari
Na vrh