Tuzlanski kanton

Općina Kalesija angažovala više uposlenika koji pomažu građanima na popunjavanju dokumentacije

Općinski načelnik Sead Džafić unutrašnjom preraspodjelom na poslovima pružanja informacija i pomoći građanima angažovao je pet puta više uposlenika kako bi se građanima Kalesije pomoglo pri popunjavanju dokumentacije za apliciranje na javni poziv koji je raspisan za dobijanje pomoći u kupovini ogrjeva za zimsku sezonu, od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Građani u strahu da ne zakasne sa pribavljanjem i predajom dokumentacije u prvim danima su napravili velike gužve, a samim tim su se pojavili i mnogi obrasci sa greškama, pa smo odlučili da ispred zgrade Općine postavimo stolove gdje naši uposlenici vrše popunjavanje i ovjeru obrazaca a sve sa ciljem da pomognemo našim građanima koji apliciraju na ovaj vid pomoći, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

Ukoliko bude potrebe u narednim danima ćemo pridužiti i radno vrijeme Organa uprave do 19:00 sati, rekao je Džafić.

Prijavni obrazac može se preuzeti u Općini Kalesija i na licu mjesta popuniti te predati. Uz prijavu je potrebno predati CIPS prijave svih članova domaćinstva, kućnu listu i dokaz o bankovnom računu jer je to način da sredstva budu uplaćena krajnim korisnicima. Korisnici penzija koji penzije primaju putem pošte, a nemaju otvoren račun u banci, u prijavnom obrascu trebaju navesti ime i prezime vlasnika računa, broj računa i naziv banke (nekoga od srodnika).

Prijave se mogu preuzeti i na web stranicama Vlade FBiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na stranicama kantonalnih ministarstava i općina, s tim da ako se preuzimaju elektronske prijave onda one moraju biti isprintane, popunjene i potom sa ostalom dokumentacijom predate u nadležnu općinu.

Više od 64,5 miliona maraka iznosi finansijska podrška Europske unije Bosni i Hercegovini  u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize. Procjena Ministarstva rada i socijalne politike je da će taj iznos biti raspoređen na oko 109 hiljada domaćinstava.

Javni poziv otvoren je do 10. novembra, a prijave se podnose u nadležnim općinama. Ranije je saopšteno da svako domaćinstvo može dobiti maksimalno 600 KM pomoći.

Na vrh