Tuzlanski kanton

Okrugli sto o osnaživanju hraniteljskih porodica

Na današnjem Okruglom stolu “Edukacija i osnaživanje hraniteljskih porodica kao faktor prevencije nasilja u porodici“ koje su organizovali Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Društvo socijalnih radnika TK učestvovalo je 25 predstavnika institucija i organizacija sa područja TK.

Riječ je o edukaciji u sklopu projekta “Podrška i osnaživanje grupe hranitelja i promocija hraniteljstva u Tuzlanskom kantonu“ na kojem je, između ostalog, napravljen osvrt na evidenciju o stanju nasilja u porodici te ulozi resornog ministarstva u multisektorskom pristupu.

U uvodnom izlaganju ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić je naglasio da će Ministarstvo nastaviti saradnju i davati podršku strukovnom Udruženju kao dugogodišnjem strateškom partneru u cilju unaprjeđenja i zaštite položaja djece na područja TK.

Također je rečeno da će u saradnji sa Ministarstvom Društvo socijalnih radnika TK raditi na kreiranju kampanje za razvoj hraniteljstva kao najoptimalnijeg oblika brige o djeci bez roditeljskog staranja. Na taj način, rečeno je, smanjit će se broj djece smještene u institucije, a posebno mališana do 3 godine.

Cilj niza događaja u čijem je fokusu hraniteljstvo su dodatna informisanja, edukacije i savjetodavne podrške neformalnoj grupi hranitelja. U toku septembra i oktobra 2023. godine realizovane su edukacije za 20 hranitelja sa područja Tuzlanskog kantona kao i dodatna promocija hraniteljstva kroz posjete centrima za socijalni rad kao i uličnim promocijama.

Na vrh