Tuzla

Održano ročište za izjašnjenje o krivnji bivšeg direktora Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove TK

Pred Općinskim sudom u Tuzli, danas je održano ročište za izjašnjenje o krivnji Amela Mehanovića, na kojem se optuženi izjasnio da nije kriv za krivično djelo koje mu se optužnicom stavlja na teret.

Amel Mehanović optužen je da je kao službena osoba na mjestu direktora Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove TK, počinio krivično djelo – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Imenovanom se stavlja na teret da je iskoristio svoja službena ovlaštenja tako što je na nepropisan način vršio premiještanje državnih službenika na viša radna mjesta, na koji način je za 3 lica pribavio imovinsku korist u vidu povećanja plate.

Pored toga, Amelu Mehanoviću se optužnicom stavlja na teret i da je u periodu od 05.10. do 07.10.2016.godin put u inostranstvo prikazao kao službeno putovanje, iako putovanje nije imalo nikakva obilježja službenog putovanja, a za koje putovanje je koristio službeno vozilo i podnio zahtjev za isplatu dnevnica i putnih troškova, na koji način je sebi ostvario korist u vidu službenog odsustva s posla i imovinsku korist u vidu troškova putovanja u inostranstvo. U ovom krivičnom predmetu slijedi zakazivanje glavnog pretresa i početak suđenja.

Na vrh