Tuzla

Održana skupština SPKD „PROSVJETA“ u Tuzli

U prostorijama Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ u Tuzli, u subotu 24. februara 2024. godine održana je redovna Skupština Društva.

Skupštinu je otvorio predsjednik Skupštine Društva Zoran Vlkov, koji je pozdravio prisutne i poželio im uspješan rad.

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Skupštine jednoglasno su prihvaćene sve tačke dnevnog reda. Usvojeni su: Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj o radu Društva, Izvještaj Nadzornog odbora, Imovinski pregled za 2022. i 2023. godinu i Plan aktivnosti za 2024. godinu.

Finansijski izvještaj, koji je ranije dostavljen članovima, detaljno je predstavio i obrazložio sekretar Aleksandar Laković. Društvo je poslovalo pozitivno i realizovalo mnogobrojne aktivnosti, kojih bi bilo još više da je iznos sredstava to dozvolio. Upravni odbor usvojio je jednoglasno ovaj izveštaj.

Izvještaj  o provedenim aktivnostima i planovima za narednu godinu podnijela je  predsjednica Društva Mirjana Lazarević. Ona je predstavila sve bitne aktivnosti koje sprovodi SPKD „Prosvjeta“ u Tuzli, govorila o svim realizovanim projektima, kao i o projektima koji su u toku. Iz izvještaja se vidjelo da su 2022. i 2023. godina bile uspješne, te je pozitivno ocijenjen i usvojen.

Nadzor nad zakonitošću rada i primjeni opštih akata, kontrolu cjelokupnog materijalno-finansijskog poslovanja, nadzor nad upotrebom i korišćenjem inventara Društva izvršio je Nadzorni odbor Društva, a izvještaj je podnijela predsjednica Željka Marjanović. Nadzorni odbor je pozitivno ocijenio izvještaj i bez primjedbi je jedno izglasan.

Po završetku radnog dijela Skupštine upriličeno je druženje prisutnih članova u prostorijama SPKD „Prosvjeta“ u Tuzli.

 

Na vrh