BiH

ODRŽANA SJEDNICA SUDIJE OSTAJU I NAKON 70. GODINE Predsjednica Ustavnog suda BiH Seada Palavrić, Marin Vukoja preuzeo dužnost sudije

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 30. maja 2024. godine održao 144. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao i odlučivao o veoma značajnim pitanjima u vezi s daljnjim funkcioniranjem Ustavnog suda, kao i o zahtjevima za ocjenu ustavnosti i apelacijama.

Kako bi omogućio daljnje nesmetano funkcioniranje Ustavnog suda, Ustavni sud je usvojio Odluku o dopuni Pravila Ustavnog suda BiH tako da se u Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iza člana 99. (Prestanak funkcije) dodaje novi član 99.a), koji glasi:

„Član 99.a)
(Izuzetno produženje mandata sudije)

(1) Izuzetno, ukoliko nadležni organ ne izabere sudiju do dana prestanka mandata sudije zbog starosne dobi, taj sudija će nastaviti vršiti sudijsku dužnost sve dok nadležni organ ne izabere novog sudiju u smislu člana 99. ovih pravila i dok novoizabrani sudija ne preuzme dužnost u skladu sa članom 82. ovih pravila.

(2) Sudija kojem je mandat produžen u skladu sa stavom (1) ovog člana ima sva prava i obaveze u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i ovim pravilima.“

Navedenu odluku Ustavni sud je donio imajući u vidu mišljenje Venecijanske komisije od 18. marta 2024. godine, koja je u svom mišljenju, između ostalog, navela: „Venecijanska komisija, s obzirom na fundamentalni ustavni princip funkcionalnog Ustavnog suda, zaključuje da dozvoljavanje postojećim sudijama da služe i nakon navršenih 70 godina života, sve do imenovanja novih sudija, ne bi bilo suprotno članu VI/1.c) Ustava Bosne i Hercegovine, te da bi, u slučaju da mandat postojećim sudijama bude produžen, rad Ustavnog suda bio u skladu s Ustavom i shodno tome legitiman. Uzevši u obzir status Pravila Ustavnog suda u hijerarhiji normi, takva mogućnost bi mogla i morala biti predviđena u Pravilima“.

Nadalje, na ovoj sjednici Ustavni sud je, u skladu sa čl. 81, 83. i 86. Pravila Ustavnog suda, izabrao novog predsjednika i potpredsjednike budući da je mandat sadašnje predsjednice Ustavnog suda Valerije Galić i potpredsjednika Ustavnog suda (Mirsada Ćemana i Helen Keller) okončan. Za novu predsjednicu Ustavnog suda izabrana je Seada Palavrić, čiji mandat počinje 1. juna 2024. godine. Za potpredsjednike Ustavnog suda izabrane su Valerija Galić i Angelika Nußberger, čiji mandat počinje 1. juna 2024. godine.

U skladu sa članom 82. Pravila Ustavnog suda, na današnjoj plenarnoj sjednici novoizabrani sudija Ustavnog suda Marin Vukoja je dao i potpisao svečanu izjavu, čime je preuzeo dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Na vrh