Aktuelno

Održana redovna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla

U prostorijama Gradske uprave Tuzla,  u srijedu 18.04.2019. godine, održana je treća redovna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla, kojom je predsjedavao komandant Gradskog štaba civilne zaštite Zijad Lugavić. Članovi Štaba su razmatrali i usvojili Odluku o odobravanju korištenja sredstava u iznosu 180.000,00 KM,  koje je Federalni štab civilne zaštite dodijelio Odlukom o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta Gradu Tuzla od 17.12.2018.godine. Jednokratna novčana pomoć za saniranje dijela šteta na materijalnim dobrima u vlasništvu građana će se isplaćivati u visini od 62,74%  od procijenjene štete za svako lice pojedinačno, a prema Izvještaju o konačnoj procjeni štete od poplava u mjesnim zajednicama Simin Han i Požarnica i dijelu MZ Gornja Tuzla, koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Tuzle Zaključkom broj: 01-05-7084-2018/6 od 24.10.2018. godine. Odluka o odobravanju korištenja sredstava stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Grada Tuzle, čime se stiču i uslovi za isplatu sredstava za 72 korisnika materijalnih dobara, kod kojih je nastala šteta uslijed poplava u julu 2018. godine.

Članovi Gradskog štaba su na sjednici razmatrali i usvojili Ugovor o sufinansiranju provođenja programa zdravstvenog zbrinjavanja nezbrinutih životinja na području grada Tuzla za 2019. godinu, u cilju provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja, te Ugovor o načinu i uslovima i načinu realizacije poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Tuzla, za 2019.godinu, u cilju provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja.

Na vrh