Tuzlanski kanton

Održana redovna izvještajno-izborna skupština KUD-a Puračić

U nedjelju 30.10.2022.godine održana je redovna godišnja skupština KUD-a Puračić, koja je ove godine osim izvještajnog imala i izborni karakter. Kao i prethodnih godina interesovanje članova na skupštinu bilo je dobro, te je skupština mogla da radi shodno Statutu KUD-a.

U prvom dijelu podnešen je izvještaj o radu društva u prethodne 4 godine koji je jednoglasno usvojen. Zaključak je da je društvo unatoč pandemiji COVID-a i drugih otežavajuih okolnosti radilo veoma uspješno i nanizalo veoma puno izvanrednih rezultata od kojih su istakli:

 

 • Izradu podnog grijanja na pellet u sali Doma kulture u Puračiću.
 • Upis „Puračka ćaska – umijeće priremanja i služenja“ na Listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine i preliminarnu listu UNESCO-a, kao prvo tradicionalno jelo na toj listi.
 • Pobjednici EKO IZAZOVA za 2020 i 2021.godinu u kategoriji udruženja i kompanija!!!
 • Priprema i izdavanje knjige recepata tradicionalnih jela „Puračka sofra“.
 • Realizacija projekta „KORAK PO KORAK“ – uređen prostor ispred Doma kulture u Puračiću.
 • Na CIOFF Maratonu 8. Augusta 2022.godine pod nazivom OKUSI SVIJETA – među 15 svjetskih jela prikazan je i film o puračkoj ćaski pod nazivom „Puračka ćaska – to nije samo jelo, to je način života“.
 • Snimanje preko 70 tradicionalnih jela za ramazansku sofru za TV Tatabrada.
 • Realizovani 9. i 10. Međunarodni festival folklora „Dani ćaske „ koji se kao jedini na prostoru F BiH nalazi u kalendar CIOFF-a.
 • Realizovano 6., 7., 8., i 9. Puračko ćaskanje.
 • Učešće KUD-a kao partneri u projektu „Digitalizacija nematerijalne kulturne baštine“ podržanog od UNESCO-a.
 • Brojna učešća na festivalima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
 • Unatoč pandemiji zadržali članstvo i brojno i kvalitativno.

Shodno ranijoj odluci skupštine  uručene su i poklon slike: Indiri Šubić-počasni član, ranijim članovima upravnog odbora: Fatimi Nogić, Enesu Muminoviću, Nerminu Huskanoviću i Hazimu Osmanoviću, dok će naknadno biti uručena i Mirsadu Osmanoviću počasnom članu društva.

 

U drugom dijelu rada skupštine izvršen je izbor organa upravljanja društva i to:

U novi Upravni odbor na mandate od 4 godine izabrani su:

– Hazim Osmanović – predsjednik;

– Amina Gobeljić – sekretar;

– Mirhada Suljić;

– Suada Džibrić i

– Senad Orlić

 

U nadzorni odbor izabrani su:

– Salihović Adila;

– Jašarević Ibrahim i

– Omić Mehmed

 

Na kraju se prisutnim obratio stari-novi predsjednik mr.sc. Hazim Osmanovi, koji se u ime izabranih zahvalio na povjerenju i naveo planove i glavne ciljeve u radu društava u narednom periodu.

Na vrh