Aktuelno

Održana prva edukacija iz oblasti javno-privatnog partnerstva za javna tijela sa područja Tuzlanskog kantona

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u saradnji sa konsultantnskom kućom specijalizovanom za pružanje usluga na investicijskim projektima u oblasti javno-privatnog partnerstva (JPP) i koncesija, „Partneria” d.o.o. Sarajevo, organizovalo prvu dvodnevnu edukaciju za zaposlenike javnih tijela sa područja Tuzlanskog kantona za primjenu modela javno-privatnog partnerstva (JPP).

 

Zakon o javno-privatnom partnerstvu je koncem 2017. godine donešen u Tuzlanskom kantonu, a prateći podzakonski akti su finalizirani u prvoj polovini 2018. godini. Ministarstvo privrede je u saradnji sa javnim tijelima sa područja Tuzlanskog kantona identifikovali i prva  44 potencijalna projekta na našem kantonu, koji su uvršteni u prvi Katalog potencijalnih JPP projekata sa područja Tuzlanskog kantona, i koja će javna tijela u narednom periodu dalje razvijati. Kako bi podržali proces pripreme prijedloga projekata, Ministarstvo je izdvojilo finansijska sredstva za sufinansiranje projektnih prijedloga, te počelo i sa organizacijom edukacija.

 

Osnovni cilj održane edukacije se ogleda u unapređenju administrativnih kapaciteta za provedbu projekata po modelu JPP na području Tuzlanskog kantona.Edukatori koji su radili sa službenicima prethodna dva dana su istaknuti eksperti iz ove oblasti Šemsa Alić, MPA, BiH, i Domagoj Dodig, M. Econ, HR.U okviru edukacije predstavljene su oblastiUvod u javno-privatno partnerstvo,Identificiranje JPP projekata,Priprema prijedloga JPP projekata, Implementacija JPP projekata, te su na primjerima iz prakse učesnici provedeni kroz cjelokupan proces pripreme i implementacije JPP projekata.

 

Uzimajući u obzir da ovaj model udruživanja javnog i privatnog sektora privlači sve veću pažnju, te da je na Tuzlanskom kantonu identifikovano preko 40 potencijalnih JPP projekat čija ukupna vrijednost iznosi blizu 340 miliona konvertibilnih maraka, vjerujemo da će i naredne edukacije pružiti učesnicima jednu širu dimenziju i povećanje razumijevanja koncepta JPP i njegove primjene u praksi.

 

Na vrh