Aktuelno

Održana konstituirajuća sjednica Organizacionog odbora i radnih tijela manifestacije “Izbor sportiste godine grada Tuzle za 2018”

U Gradskoj upravi Tuzla, danas je održana konstituirajuća sjednica Organizacionog odbora i radnih tijela manifestacije “Izbor sportiste godine grada Tuzle za 2018”.

Sportski savez grada Tuzla i Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti pripremili su odluku o konstituisanju Organizacionog odbora, koja je tokom današnje sjednice razmatrana. Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, izabran je za predsjednika Organizacionog odbora ove manifestacije, a  Mara Brčaninović, Mensur Alić i Zijad Lugavoć za potpredsjednike. Tokom sjednice konstituisani su Izvršni odbor i Stručni ocjenjivački žiri.

Manifestacija “Izbor sportiste godine grada Tuzle 2018” će se održati 26.2.2019. u Narodnom pozorištu Tuzla.

Na vrh