Tuzlanski kanton

Održana konferencija o radu socijalnih radnika

Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona učestvovalo je na stručnoj konferenciji o ulozi i položaju socijalnih radnika u društvu koju je organizovalo Udruženje Društvo socijalnih radnika TK.

Konferencija je dio manifestacije „Dani socijalnog rada u TK“ koju je podržala Vlada TK putem resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK pokazavši razumijevanje važnosti razvoja djelatnosti socijalnog rada i unaprjeđenja međusektorske saradnje i partnerstva u sistemu socijalne zaštite i prakse socijalnog rada.

U okviru stručne konferencije održana su izlaganja profesionalaca iz prakse socijalnog rada te održana radionica u cilju unaprjeđenja položaja profesionalaca u okviru djelatnosti socijalne zaštite a posebno u centrima za socijalni rad u TK.

Na taj način, rečeno je ovom prilikom, lakše se prevazilaze svakodnevni izazove koji stoje pred stručnjacima u centrima za socijalni rad, ustanovama i organizacijama/udruženjima socijalne zaštite

 

Ovom je prilikom zaključeno da će Udruženje Društvo socijalnih radnika TK nastaviti razvijati saradnju i partnerstvo sa resornim ministarstvom i osnivačima, umrežavati se sa drugim ustanovama i organizacijama, jačati udruženje i aktivnije i odlučnije se zalagati za unaprjeđenje kadrovskih i materijalnih uslova u ustanovama, te raditi na unaprjeđenju digniteta struke socijalnog rada, a posebno zaštiti osnovnih prava profesionalaca zaposlenih u centrima za socijalni rad.

Učesnici konferencije bili su socijalni radnici i drugi stručnjaci zaposleni u centrima za socijalni rad, ustanovama socijalne zaštite, zdravstvu, obrazovanju, akademskoj zajednici i NVO sektoru. Stručnoj konferenciji su prisustvovali i predstavnici: Misije OSCE-a u BiH Ured u Tuzli, Saveza socijalnih radnika Federacije BiH, Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo, SOS Dječija Sela BiH.

Na vrh