Vijesti

Održana je 9. radionica u okviru projekta „Vrijeme je za naša prava“

U prostorijama I.C. „Lotos“ 19.01.2018. godine održana je 9. radionica za žene sa invaliditetom u okviru projekta „Vrijeme je za naša prava“ koji ima za cilj da doprinese da BH društvo postane više inkluzivno, te da se osiguraju određene vrste neophodne podrške kroz koje će se omogućiti ženama sa invaliditetom kao najmarginalizovanijoj grupi da  ravnopravno sa drugim građanima i građankama koriste svoja prava unutar svojih zajednica. Takođe, cilj projekta je pružiti priliku ženama sa invaliditetom da usvoje znanja i vještine neophodne za samostalan život i steknu više samopouzdanja.

Radionicu je vodila mr. sci. Slađana Ilić, magistrica psihologije, prisustvovalo je 23 učesnice a tema je bila: „Komunikacija“.

Učesnice su upoznate sa značajem poboljšanja sposobnosti komunikacije. Razgovaralo se o tome u kolikoj mjeri naša komunikacija zavisi o našim stavovima i predrasudama koje nosimo. Istaknuta je važnost vještine komunikacije, posebno kada je riječ o zagovaranju za prava žena sa invaliditetom.

 

Objašnjene su i demonstrirane vrste komunikacije – verbalna i neverbalna. Dio radionice posvećen je objašnjenju stilova komunikacije – pasivni, agresivni, pasivno-agresivni, te asertivni stil. Za vrijeme radionice, kroz praktične vježbe, na primjerima iz života demonstrirane su vještine uspješne komunikacije. Kroz vježbe su učesnice prepoznale na ličnim primjerima kako, osim verbalne, i neverbalnom komunikacijom šaljemo mnogo informacija sagovorniku putem: dodira, govora tijela, glasa, kontakta pogledom, ličnog prostora, izraza lica i izgleda.

 

Radionica je realizovana u okviru projekta za žene sa invaliditetom „Vrijeme je za naša prava“ kojeg I.C. „Lotos“ implementira a finansiran je dijelom od strane vlade SAD-a.

Na vrh