Aktuelno

Održana 68. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

Dana 26.02. 2020. godine, održana je 68. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, na kojoj je razmatrano više odluka i drugih dokumenata od značaja za građane Tuzle, a koji su uz prijedlog za dopunu dnevnog reda upućeni na razmatranje na narednoj sjedici Gradskog vijeća Tuzla.
Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica pripremila je prijedlog Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, i prijedlog Odluke o dopuni odluke o kriterijima i uslovima utvrđivanja novčane naknade, koju plaćaju novi korisnici toplotne energije za angažovanje kapaciteta daljinskog zagrijavanja ili za povećanje angažovanosti kapaciteta grijanja.
Navedenim odlukama, proširuje se krug korisnika sredstava za sufinansiranje mjera za smanjenje aerozagađenja i uvode nove mjere, koje su predmet sufinansiranja, kao što su nabavka peći na pelet i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica, ugradnja uređaja za zagrijavanje sa pogonom na električnu energiju itd. Osim toga, građani u individulanim stambenim i stambeno-poslovnim objektima će nakon što Gradsko vijeća usvoji predložene odluke, biti oslobođeni novčane naknade koju plaćaju novi korisnici toplotne energije za angažovanje kapaciteta sistema daljinskog zagrijavanja ili za povećanje angažovanosti kapaciteta grijanja.
Razmatrana je i Gradskom Vijeću Tuzla upućena Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle putem javnog nadmetanja–licitacije za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta „F“ sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline „Stupine“ u Tuzli. Razmatrana je i Molba / Apel za saradnju upućena od strane Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Kolegij gradonačelnika će predložiti Gradskom Vijeću Tuzla, da donese zaključak kojim će se radi obezbjeđenja uvjeta za rad državne granične službe, s ciljem sprečavanja nelegalnih ulazaka migranata u BiH, pristupiti izradi rebalansa Budžeta Grada Tuzla, kojim će se za ove namjene izdvojiti određeni iznos novca, što bi trebalo predstavljati značajnu podršku Grada Tuzle u provođenju navedenih aktivnosti.
Usvojena je i upućena Gradskom Vijeću Tuzla inicijativa za izmjene i dopune zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Kako bi se ista proslijedila Parlamentu i Valdi Federacije s ciljem izmjene zakonskih i podzakonskih propisa, kojima će se omogućiti da se iz sredstava posebne naknade za zaštite i spašavanje finansiraju profesionalne vatrogasne službe, a što po važećim propisima trenutno nije moguće.
Razmatrana je i informacija Kriznog štaba Grada Tuzla o situaciji u vezi sa građanima Tuzle, koji su se nedavno vratili iz Republike Italije, te je zaključeno da će se prikupiti relevantni podaci od svih nadležnih organa i institucija, kako bi se sa trenutnim stanjem i situacijom u ovoj oblasti moglo upoznati Gradsko Vijeće Tuzla već na narednoj sjednici, koja će se održati u petak 28.02. 2020. godine.
U međuvremenu, Krizni štab Grada Tuzla nas je obavijestio da vozač autobusa, koji se javio nadležnim medicinskim službama, prema nalazima zvaničnih labaratorija nije zaražen korona virusom, odnosno, njegov nalaz je negativan.

Na vrh