Aktuelno

Održana 6. vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla – Saopštenje predsjedavajuće Gradskog vijeća

Danas je održana 6. vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su se vijećnici elektronskim putem izjasnili o četiri tačke dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. do 31.12. 2020. godine. Rebalansom Budžeta Grada Tuzle obezbijeđeno je preko dva miliona KM za poduzimanje mjera u borbi protiv pandemije i za otklanjanje posljedica pandemije. Radi se o nabavci zaštitnih sredstvava, sredstava dezinfekcije, pomoći građanima u nabavci hrane i različitim potrebama građana. Ovo je jedan u nizu rebalansa koji će uslijediti, a koji će biti usmjereni za borbu protiv pandemije i otklanjanje socijalnih i ekonomskih posljedica pandemije.

U sklopu druge tačke dnevnog reda, vijećnici su usvojili Odluku o pojednostavljenju procesa pribavljanja dokumentacije u postupku ostvarivanja prava na jednokratne novčane pomoći iz Budžeta Grada Tuzle za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa.

Na trećoj tački dnevnog reda razmatrana je i usvojena Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore koji su u vlasništvu Grada Tuzle. Razmatran je i usvojen zaključak-preporuka javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Tuzla (npr Inkubator Lipnica, BIT Centar, Centar za kulturu, itd.), da u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica nesreće izazvane pojavom koronavirusa donesu odgovarajuće odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za prostore koje iznamljuju.

Također, razmatrana je i usvojena Odluka o privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja:

a) komunalne naknade za 2020. godinu za fizička i pravna lica, kao i za druge pravne subjekte kojima je utvrđena obaveza plaćanja komunalne naknade;
b) naknade za zauzimanje javnih površina korisnicima kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti,
c) zakupnine za korištenje prostora u evidenciji mjesnih zajednica na prostoru Grada Tuzle,
d) naknade za korištenje taksi stajališta.

U narednom periodu Gradsko vijeće Tuzla će u skladu sa potrebama i prioritetima vezanim za stanje nesreće, raditi u kontinuitetu i donositi odluke koje su u interesu svih građana Tuzle.

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla

Nataša Perić, prof.

 

Na vrh