Aktuelno

Održana 48. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona – Utvrđene izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju. Naime, Vladi i Ministartvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona obratio se Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona sa zahtjevom kojim se traži razmatranje Zahtjeva Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli za izmjene i dopune ovog zakonskog rješenja, a u cilju hitnog rješavanja statusa studenata zbog već započete akademske godine. Ovim izmjenama i dopunama se omogućava studentima pretposljednje godine studija koje na toj godini studija sustiže izmjenjeni nastavni plan i nastavni program, koji je ovjerio semestar i studijsku godinu, a nije stekao uslov za upis u završnu godinu studija, da upišu završne godine studija bez utvrđivanja dodatnih obaveza za pretposljednju godinu studija kao i za ostale godine studija koje je uspješno okončao. Također, studenti imatrikulanti zatečeni u tom statusu na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo dovršiti započeti studij po nastavnom planu i nastavnom programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući stručni, odnosno naučni naziv prema propisima koji su važili u vrijeme upisa na prvu godinu studija.

 

Ostale odluke

 

Vlada Tuzlanskog kantona formirala je danas Komisiju za izradu prijedloga Odluke o diobnom bilansu  opreme i sitnog inventara između Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprave policije.

Na vrh