Aktuelno

Održana 45. sjednica Kolegija gradonačelnika grada Tuzle

Povodom pripreme materijala za predstojeću sjednicu Gradskog vijeća Tuzle, u prostorijama Gradske uprave, jučer je održana 45. sjednica Kolegija gradonačelnika grada Tuzle.

Prema ranije utvrđenom Dnevnom redu razmatrani su Izvještaj o radu i poslovanju JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za 2017. godinu, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i uslovima utvrđivanja novčane naknade koju plaćaju novi korisnici toplotne energije za angažovanje kapaciteta sistema daljinskog zagrijavanja ili za povećanje angažovanosti kapaciteta grijanja, te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.

U nastavku sjednice razmatrani su i Prednacrt Odluke o uslovima, kriterijima i postuku dodjele sredstava za finansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, prijedlog Odluke o načinima i uslovima plaćanja naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta-renta, te prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JZU „Gradske apoteke“ Tuzla, Odluke o utvrđivanju posebnih uslova i kriterija za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JZU „Gradske apoteke“ Tuzla i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika Upravnog odbora JZU „Gradske apoteke“ Tuzla.

Razmatrani su prijedlozi imovinsko-pravnih akata kao i odluka o izmjenama Odluke o usvajanju vodiča za pristup informacijama i indeks registra informacija pod kontrolom službi za upravu i upravnih organizacija Općine Tuzla.

U toku jučerašnje sjednice razmatrana je i Informacija o provedenom postupku javnog oglašavanja sa utvrđenom rang listom kandidata za izbor člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u JP Gradska veterinarska stanica d.o.o. Tuzla, zatim prijedlog Odluke o uvođenju i korištenju sistema za upravljanje dokumentima/document management system-DMS, u službe za upravu, stručne i druge službe i organe Grada Tuzle, te prijedlog Pravilnika o planiranju praćenju i vrednovanju godišnjeg rada Gradske uprave i izvještavanju.

U skladu sa propisanom procedurom, većina razmatranih materijala se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Na vrh