Aktuelno

Održana 44. sjednica Kolegija gradonačelnika

U povodu pripreme materijala za predstojeću sjednicu Gradskog vijeća Tuzle, u prostorijama Gradske uprave, u utorak, 11. decembra, održana je 44. sjednica Kolegija gradonačelnika, tokom koje se, po ranije utvrđenom Dnevnom redu, razmatrao prijedlog Budžeta Grada Tuzle za period od 01.01.-31.12.2019. godine kao i Odluka o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period od 01.01.-31.12.2019. godine. Nakon provedene javne rasprave, utvrđen je Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu u visini od 64.905,584,89 KM. Prijedlog Budžeta i Odluka o izvršenju Budžeta Grada Tuzle, za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine, upućeni su na  razmatranje i usvajanje na 28. (decembarsku) redovnu sjednicu Gradskog vijeća.

Članovi Kolegija gradonačelnika razmatrali su i uputili Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje Informaciju o aktivnostima iz oblasti nauke, kulture, sporta, pitanja mladih, pitanja nacionalnih manjina i saradnje sa organizacijama civilnog društva.

U funkciji pripreme materijala za decembarsku sjednicu Gradskog vijeća, dan ranije održana je 43. sjednice Kolegija gradonačelnika Tuzle, tokom koje su razmatrani prijedlozi Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljšta, Odluke o komunalnim djelatnostima, Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2019. godini, te prednacrt Odluke o izmjeni i dopuni odluke o nazivima ulica, trgova, mostova i parkova na području grada Tuzle i imovinsko-pravni akti.

Na ovoj sjednici je razmatran Izvještaja o radu Komisije za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije u 2018. godini, Odluka o izmjenama i dopuni Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačne populacije sa područja grada Tuzle, zatim Informacija o statusu i stanju društvenih domova i čitaonica na području grada Tuzle i Informacija o radu kulturno-historijskih institucija grada Tuzle.

Razmatran je i Poziv za dostavu prijedloga za izradu programa rada Skupštine TK za 2019. godinu, te prijedlozi izjašnjenja na vijećničke inicijative i odgovore na vijećnička pitanja.

U skladu sa propisanom procedurom, svi materijali se dostavljaju Gradskom vijeću na usvajanje.

Na vrh