Aktuelno

Održana 41. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

U Gradskoj upravi Tuzla, u utorak 13.11.2018., održana je 41. sjednica Kolegija gradonačelnika. Razmatrani je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1.1.2018.-30.9.2018. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period 1.1.2018.-30.9.2018. godine.

Također, tokom sjednice razmatrani je Nacrt odluke o uslovima i načinu plaćanja naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta-renta, prijedlozi Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana gradske Izborne komisije, Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u JP „Gradska veterinarska stanica“ d.o.o. Tuzla (s tekstom Javnog oglasa), Kriterija za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u JP „Gradska veterinarska stanica“ d.o.o. Tuzla i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u JP „Gradska veterinarska stanica“ d.o.o. Tuzla.

Prijedlozi Odluke o izmjenama odluke o javnim priznanjima Tuzle, Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora neposrednom pogodbom, te Odluke o prestanku prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Tuzle, također su razmatrani tokom današnje sjednice.

Razmatrano je Rješenje o konačnom imenovanju pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla, zatim Informacija o radu komisije za provođenje javnog oglasa za imenovanje gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla s konačnom rang listom najuspješnijih kandidata, Informacija o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća Tuzla o problematici aerozagađenja na području grada Tuzle, te Informacija o realizaciji projekata izgradnje, održavanja i korištenja sportskih terena na području grada Tuzle.

Danas su razmatrane i Informacija o socijalnoj situaciji pripadnika boračke populacije sa analizom mogućnosti poboljšanja socijalne sigurnosti, Informacija o saradnji Grada Tuzla sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne saradnje, Informacija o postupanju sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama na području grada Tuzla te prijedlog izjašnjenja na vijećničke inicijative i odgovora na vijećnička pitanja.

U skladu sa propisanom procedurom, svi materijali se dostavljaju Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Na vrh