Aktuelno

Održana 37. redovna sjednica Vlade TK: Plasman kreditnih sredstava za prvu grupu privrednih subjekata

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja Ministarstva privrede, na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Ovim mišljenjem omogućen je plasman ukupno 1.804.911,00 KM za ukupno 7 kompanija. Radi se o prvoj grupi privrednih subjekata koja su aplicirala i povukla sredstva iz ovog kreditnog fonda. Podsjećamo, radi se o kreditnom fondu ukupne vrijednosti 27.150.000 KM, za stalna i obrtna sredstva privrednim subjektima, pri čemu se Vlada Kantona obavezala da će subvencionirati godišnju kamatnu stopu/profitnu maržu u procentu od 2,86% po svakom pojedinačnom finansiranju za privrednog subjekta kome Banka odobri kreditna sredstva.

 

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila godišnji obračun za 2019. godinu. Ovim dokumentom usvojen je konsolidovani godišnji Finansijski izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, shodno kojem je Tuzlanski kanton proteklu godinu okončao sa pozitivnim ukupnim finansijskim rezultatom u iznosu od 23.499.694,00 KM. Istovremeno dug prema podračunima je smanjen za 6 miliona KM u odnosu na stanje sa 31.12.2018.godine, te sada iznosi 6.696.282,09 KM. Ostvareni suficit iskorišten je kako bi se značajnim dijelom pokrio akumulirani deficit Tuzlanskog kantona, a koji nakon protekle fiskalne godine smanjen na 1.796.69,76 KM.

Tokom današnje sjednice Vlada je utvrdila i Operativni plan rashoda i izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04. do 30.06.2020. godine.

Vlada je danas prihvatila tekst Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti Tuzlanskog kantona. Ovaj sporazum će biti potpisan između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Produženje važenja Kolektivnog ugovora važit će i za gradove i općine na području Tuzlanskog kantona ukoliko daju pozitivno mišljenje na njega. Vlada je danas ovlastila premijera Tuzlanskog kantona da u ime Vlade potpiše predmetni sporazum. Također Vlada je prihvatila tekst Aneksa IV Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu, s tim da će, nakon što prestane stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine i opasnosti od sirenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, nastavit socijalni dijalog i pregovore.

Također, Vlada je danas donijela Uredbu  o izmjenama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK. Ovim izmjenama otklonjeni su nedostaci koji su uočeni u proteklom periodu, a koji se odnose na interne premještaje radnika, te je od javnog oglašavanja izuzet prijem u radni odnos doktora medicine u javnim zdravstvenim ustanovama za izbor kandidata za specijalizacije, što je utvrđeno posebnim propisima.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila usmjeravanje više transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u svrhu realizacije projekta „Sa svakom novom pročitanom knjigom, oživi i neki novi svijet u nama“ JU Srednja medicinska škola Tuzla, dodijelilo 5.000,00 KM, u svrhu realizacije projekta „Dokumentujte! Ojačajte sebe kroz iskustva drugih“ JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla 7.000,00 KM, a za realizaciju projekta „Knjigom do znanja“ JU OŠ „Tušanj“ Tuzla 3.924,00 KM. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH je za projekat „Međuentitetska ljetna škola demokratije“ JU OŠ „Teočak“ dodijelila 1.679,00 KM, a za realizaciju projekta „Savremeni pristup nastavi mašinskih tehničara upotrebom naprednih računarskih tehnologija i softvera“ JU MSŠ Kalesija, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je dodijelilo 4.000,00 KM.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva privrede o problemima u poslovanju Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju stalnih radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave i upravnih organizacija za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada, te obzirom na promjenu i osnivanje Ministarstva kulture i sporta, među ostale komisije i tijela ovog ministarstva, uvrstila Komisiju za polaganje stručnog ispita u oblasti bibliotečke djelatnosti, Komisiju za polaganje stručnog ispita u oblasti arhivske djelatnosti, te Savjet za sport Tuzlanskog kantona, koji su do sada bili u sastavu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o radu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem 5 državnih službenika u radni odnos na određeno vrijeme do tri mjeseca. Saglasnost je data za prijem kantonalnog veterinaskog inspektora, kantonalnog sanitarnog inspektora, zdravstvenog inspektora, te stručne savjetnike pravne poslove i zastupanje, te stručnog saradnika za planiranje, izvršenje i analizu. Navedeni inspektori će po prijemu biti angažovani na poslovima sanitarnih inspektora kako bi se što kvalitetnije odgovorilo na novonastalu epidemiološku situaciju.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluke o visini osnovice za obračun plaća za mart 2020. godine i naknade za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.

Također Vlada je danas donijela Instrukciju o načinu obračuna i isplate naknade troškova prijevoza na posao i sa posla zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Tuzlanskog kantona.

Na vrh