Aktuelno

Održana 33. sjednica Kolegija gradonačelnika

U Gradskoj upravi Tuzla, danas je održana 33. sjednica Kolegija gradonačelnika, tokom koje su, razmatrani i prihvaćeni prijedlozi Odluke o pristupanju izradi Zoning plana privredne zone Šići, Odluke o dopuni odluke o prenosu posjeda i prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, koje se nalaze u obuhvatu područja perspektivne vojne imovine OS BiH “Kozlovac” Tuzla na BiH Ministarstvo odbrane BiH i drugih imovinsko pravnih-akata.

Tokom današnje sjednice, razmatrani su i izvještaji o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač Grad Tuzla, JP Veterinarska stanica d.o.o., JP RPC Tuzla-Inkubator Lipnica d.o.o. i JP SKPC Mejdan, te javnih ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla, JU Dom penzionera i JU Gradski stadion Tušanj, za 2017. godinu. Konstatovano je da su razmatrani izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća urađeni u skladu sa metodologijom koju je propisalo Gradsko vijeće Tuzla, te su upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Razmatrane su i prihvaćene Informacija o poduzetim mjerama za uništavanje ambrozije i Informacija o realizaciji projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Prijedlozi koji su utvrđeni za sve tačke dnevnog reda biti će proslijeđeni Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje i usvajanje.

Na vrh