Aktuelno

Održana 28. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzla

U petak, 8.2.2018. godine, u Gradskoj upravi Tuzla, održana je 28. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle. Najveći dio sjednice bio je posvećen pripremi i razmatranju materijala koji će, prema Programu rada Gradskog vijeća, biti razmatrani na februarskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla. Tako su na Kolegiju gradonačelnika razmatrani Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, prijedlog Regulacionog plana prostorne cjeline Plane, Divkovići I i Divkovići II, sa prijedlozima Odluke o provođenju i Odluke o usvajanju ovog Regulacionog plana, te prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana stambeno-poslovne zone Kreka Jug – druga faza.

Kolegij gradonačelnika je utvrdio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u gradu Tuzla, kao i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JP „Veterinarska stanica“ Tuzla. Razmatrani su i upućeni na Gradsko vijeće Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u upravi Grada Tuzla tokom 2017. godine, Informacija o realizaciji Akcionog plana ravnopravnosti spolova Općine Tuzla 2013. – 2016. i Informacija o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Tuzla za 2017. godinu.

Utvrđen je Program raspodjele sredstava za finansiranje rada i programskih ciljeva boračkih organizacija i udruženja s područja grada Tuzla, za period januar-decembar 2018. godine, kao i Plan utroška sredstava za pomoć održivom povratku u gradu Tuzla. Razmatrani su i prijedlozi imovinsko-pravnih akata, koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, među kojima su prijedlozi Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno – poslovnog objekta “F” s pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine sjever” u naselju Stupine u Tuzli, Odluka o dopuni Odluke o proglašenju Fudbalskog stadiona „Tušanj“ u Tuzli dobrom u općoj upotrebi, Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta u poslovnoj zoni „Kreka sjever“ u Tuzli, te Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom Turističkoj zajednica Grada Tuzla.

Na vrh