Tuzla

Održana 24. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

U utorak, 13.12.2022. godine, u zgradi Gradske uprave, održana je 24. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, tokom koje su razmatrani prijedlozi Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod“ u Tuzli, Odluke o provođenju Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod“ u Tuzli i Odluke o usvajanju Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod“ u Tuzli.

“Naša Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i UO Zavod za urbanizam, ugradili su u ovaj Zoning plan većinu prijedloga i zahtjeva građana, nevladinih organizacija i drugih sudionika, kako bi on bio što kvalitetnije napravljen i zadovoljio sve one potrebe, koje građani imaju po pitanju ove zone. Uradili smo to na Staroj Majevici, na Ilinčici i sada stvaramo preduslove da se može raditi ova i zona rekreacije” – istakao je vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle Zijad Lugavić.

Članovi kolegija su razmatrali i prijedloge o Davanju saglasnosti nadzornom odboru JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o. Tuzla za imenovanje direktora društva, Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom JU za predškolski odgoj i obrazovanje „NAŠE DIJETE” Tuzla, te Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovne prostorije sa Udruženjem za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu „NAŠ GLAS”.

Na dnevnom redu Kolegija gradonačelnika našli su se i prijedlozi Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o. Tuzla i Odluke o visini zakupnine za stanove u vlasništvu Grada Tuzle i stanove na kojima Grad Tuzla ima pravo raspolaganja.

Razmatrane su i Informacije o aktuelnim pitanjima u oblasti boračko-invalidske zaštite i realizaciji prava pripadnika boračke populacije.

“Ova kategorija naših građana je veoma značajna za nas i mi ulažemo velike napore i izdvajamo velika sredstva za podrška našim boračkim populacijama. Drago mi je istaći da je iz godine u godinu ova podrška sve kvalitetnija, a posebno nam je drago da imamo odličnu saradnju sa svim boračkim udruženjima. Njih ne smijemo ostaviti na marginama i o njima se moramo kvalitetno brinuti” – istakao je vršilac dužnosti gradonačelnika dr.sc. Zijad Lugavić.

Zatim su razmatrane Informacije o realizaciji aktivnosti na rješavanju stambenih problema raseljenih lica i socijalne kategorije stanovnika, Informacije o opremljenosti službi zaštite i spašavanja formiranih na području grada Tuzle, Informacije o provedenim interventnim  mjerama  na sanaciji  klizišta na području grada Tuzle u  2022 godini kao i Tehno-ekonomska analiza rekonstrukcije magistralnog vrelovoda kao i dijela sistema daljinskog grijanja grada Tuzle.

Na vrh