Aktuelno

Održana 1. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Nakon što je prije petnaestak dana Vlada usvojila odgovore Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, na današnjoj sjednici, Vlada je, usvojila odgovore Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, na engleskom jeziku.

Naime, Smjernice za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije su propisale da sveobuhvatne odgovore na Upitnik Evropske komisije, koji su izrađeni u okviru radnih grupa i prevedeni na engleski jezik, Komisija za evropske integracije, dostavlja kantonalnim i entitetskim vladama i Vijeću ministara na potvrđivanje. Ovim je Tuzlanski kanton okončao sve svoje obaveze u vezi sa ovom fazom odgovaranja na pitanja iz Upitnika, a koji će za 5 dana biti zvanično uručeni Evropskoj komisiji.

Također Vlada je danas dala saglasnost predsjedniku Općinskog suda u Tuzli, da pronađe odgovarajući skladišni prostor i potpiše ugovor o njegovom zakupu u iznosu do 12.000,00 KM, za potrebe smještaja namještaja kojeg je obezbijedilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće za potrebe opremanja nove zgrade Općinskog suda u Tuzli. Vlada je obavezala Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da unutrašnjom preraspodjelom sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona, Općinskom sudu u Tuzli osigura sredstva potrebna za zakup navedenog prostora.

Na vrh