Aktuelno

Održan sastanak u organizaciji Mediacentra Sarajevo, Kantonalnog tužilaštva TK i MUP-a TK – Jačanje saradnje i koordinacije u kontaktu sa ženama prijaviteljicama i žrtvama nasilja u porodici

U organizaciji Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Mediacentra Sarajevo i MUP-a TK, u sali Policijske uprave Lukavac  održan je sastanak na temu „Unaprijeđenje koordinacije i saradnje u kontaktu sa ženama prijaviteljicama i žrtvama nasilja u porodici“.
Sastanak je jedna od aktivnosti u okviru provedbe “Strategije za postupanja sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima – podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente”,  kojeg Fondacija za razvoj medija i civilnog društva Mediacentar implementira uz podršku VSTV BiH i vlada Švicarske i Norveške.

Fokus sastanka usmjeren je na to da se kroz angažman i diskusiju različitih institucija i aktera,  uključenih u postupanje i rad sa  ženama i djecom žrtavama nasilja u porodici, rasvijetle  izazovi  i problemi sa kojima se suočava ova ranjiva populacija građana, te da se u što većoj mjeri jača  međuinstitucionalna koordinacija i saradnja u cilju  adekvatnijeg pristupa žrtvama nasilja u porodici. Također, jedan od ciljeva je bio ukazati i na izazove i probleme  sa kojima se suočavaju institucije u radu na ovim pitanjima, kako bi se u najvećoj mjeri pronašao balans  i jačala saradnja.
Na sastanku su uvodna izlaganja  imali predstavnica Sigurne kuće Tuzla ( Udruženje građana Vive žene), kao i jedna od korisnica usluga ovog Udruženja, te su  iz vlastitih iskustava govorile o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju žene i djeca žrtve nasilja u porodici.

_DDE3764
Refleksije na uvodna izlaganja iz Sigurne kuće Tuzla, kao i iskustva iz institucija iz kojih dolaze, su prezentirali predstavnica centara za socijalni rad sa područja TK, MUP-a TK, te tužioci Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona koji rade na predmetima nasilja u porodici.
U namjeri da se izazovi i problemi, sa kojima se suočavaju žene prijaviteljice i žrtve nasilja i institucije koje s njima dolaze u kontakt, analiziraju detaljno i  multidisciplinarno, na okruglom stolu je bilo prisutno oko 50 učesnika iz različitih institucija kao što su  Sigurna kuća Tuzla,  centri za socijalni rad s područja TK, MUP TK i Kantonalno tužilaštvo TK.
Nakon uvodnih izlaganja otvorena je diskusija svih učesnika, te je doneseno niz zaključaka  izuzetno važnih  za djelovanje  institucija i jačanje koordinacije i saradnje u postupanju sa ženama prijaviteljicama i žrtavama nasilja u porodici.

Na vrh