Vijesti

Održan prvi edukacije za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja

U.G. „ViveŽene“ Tuzla od 2016. realizira regionalni projekat pod nazivom „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije, Albanije, Kosova i Makedonije  koji je finansijski podržan od strane Europske Unije.

Svrha projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) da učestvuju i poboljšaju kapacitete za dijalog kao i uticaj na politike i procese donošenja odluka. Osim toga, cilj je podstaknuti i umrežavanje OCD kako bi se olakšala razmjena znanja uz jačanje vještina zagovaranja i lobiranja u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja širom jugoistočne Europe.

tr

U cilju osnaživanja kapaciteta i podrške organizacijama koje pružaju pomoć i podršku ženama i djeci, žrtvama ili potencijalnim žrtvama nasilja održan je i prvi trening/edukacija za predstavnike OCD sa područja općina Bratunac, Srebrenica i Višegrad, gradova Sarajevo, Tuzla i Mostar, te Brčko Distrikta. Prvi modul edukacije obradio je temu „Javno zagovaranje i lobiranje za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja“ , a održan je u Kongresnom centru,hotelu Hollywood, Ilidža u Sarajevu u periodu od 20. do 22. decembra 2017.

Prvi modul edukacije vodila je iskusna edukatorica Centra za promociju civilnog društva, Dajana Cvjetković, menadžerica SMART Resurnog centra.


Komentari

Na vrh