Komentari

ODGOVOR KUZMANOVIĆU – NE PRIZIVAJTE ĐAVOLA Pravni stručnjaci za NAP: San o srpskoj državi je živ, Rs djeluje koordinirano sa Srbijom!

Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti (ANU) Rs Rajko Kuzmanović ustvrdio je jučer da je, zbog brojnih promjena i drugih društvenih okolnosti, potrebno donijeti novi ustav Rs-a.

Kuzmanović, koji je svojevremeno obnašao i funkciju predsjednika Rs-a, smatra da Vlada i Narodna skupština Rs za to imaju odgovarajuće instrumente, zbog čega se očekuje pokretanje postupka za donošenje novog ustava.

 

Kuzmanović: Vlada i NSRs imaju instrumente (Foto: ANURS)

 

 

– Ustav štiti identitet i suverenitet Rs-a, koja je njime kao entitet dobila sve elemente države, oslanjajući se na tri stuba prihvaćena u svijetu – suvereni narod, teritoriju i organizovanu vlast. Narod i politička vlast Rs-a snažno će stajati iza tog akta, kao što i danas stoje iza važećeg Ustava – tvrdi Kuzmanović.

 

 

Trnka: Pokušavaju da naprave nasilje

Ništa novo od Kuzmanovića, on istu priču priča od devedesetih godina do danas, kaže za Novinsku agenciju Patria (NAP) ekspert za ustavno pravo Kasim Trnka.

– Kad pogledamo njegov udžbenik ustavnog prava, koji je objavio 1998., pola govori o ustavnom uređenju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a tek onda spominje Rs, ističući da je to “država srpskog naroda”. Tako je zapravo i pisalo u prvom ustavu koji je Radovan Karadžić u skupštini Rs-a donio 1992. godine, gdje je navedeno da je Rs “država srpskog naroda i drugih koji tamo žive” – rekao nam je Trnka.

Sve se to kasnije bitno promijenilo, govori Trnka. Prvo, odlukama Ustavnog suda BiH iz 2002., u kojima je naglašeno da je konstitutivnost naroda jednaka na cijeloj teritoriji BiH. A onda je i visoki predstavnik, budući da entitet Rs nije htio da mijenja svoj ustav, donio veliki broj odredaba kojima je zapravo poništio sve ono gdje se spominje država, suverenitet itd.

– U postojećoj situaciji oni i dalje sanjaju san o suverenoj državi i suverenom srpskom narodu. Ništa od toga ne stoji ni u Daytonskom sporazumu, ni u Ustavu BiH, niti u drugim dokumentima iz Daytona. Oni, dakle, pokušavaju da naprave nasilje, da to eventualno usvoje u Skupštini, ali onda bi svakako morao ponovo intervenisati Ustavni sud BiH, koji je već jedanput utvrdio da dosta odredaba iz Ustava Rs-a nije u skladu s Ustavom BiH. Ili bi intervenisao visoki predstavnik, kao što je slučaj sa zakonima o državnoj imovini – potcrtava Trnka.

U decembru 2021. godine Narodna skupština Rs usvojila je Deklaraciju o ustavnim principima u kojoj se, između ostalog, navodi da treba pristupiti donošenju novog teksta Ustava Rs.

“Narodna skupština zadužuje Vladu Rs-a da, u koordinaciji s predsjednikom Rs-a, pripremi tekst Ustava Rs-a kojim će se potvrditi sve nadležnosti Rs-a, izuzimajući nadležnosti koje po Ustavu BiH pripadaju BiH. Novim Ustavom Rs-a, između ostalog, Banja Luka će biti određena kao glavni grad Rs-a, a Pale kao prijestonica Rs-a”, navedeno je u toj Deklaraciji.

Trnka ističe, budući da se radilo o Deklaraciji, koja nema obavezujući karakter, nije ni bilo moguće na nju intervenisati pravnim sredstvima.

Trnka: Oni i dalje sanjaju san o suverenoj državi (Foto: Patria arhiv)

 

Naš sagovornik ističe da naročito treba obratiti pažnju i na ponašanje Srbije – jer “sve ovo što rade u Rs-u, to je sve u direktnoj koordinaciji sa Srbijom”.

– Nažalost i ova proruska orijentacija koja otežava život u BiH, također je koordinirana sa Srbijom. Zabrinjava činjenica što predstavnici međunarodne zajednice, koji su čak i po Daytonu pozvani da osiguraju provođenje Daytonskog mirovnog sporazuma, ili sporo ili nikako ne reaguju na takve antidaytonske postupke.

Jedino je u posljednje vrijeme, kad se malo promijenila geopolitička situacija i kad je vidjela da se širi ruski uticaj na ovim prostorima, Evropa shvatila da treba malo više da se pozabavi ovim prostorom i zbog toga je i došao onaj kandidatski status za BiH, kako bi nas više vezali za EU – naglasio je Trnka.

Ocjenjuje važnim da na ovakve i slične postupke iz Rs-a imamo reakcije probosanskih intelektualaca, navodeći među njima Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Krug 99, ali i brojne druge nevladine organizacije. Međutim, kako kaže, nešto se ušutila akademska zajednica.

– Mogli bismo očekivati više od univerziteta, fakulteta društvenih nauka da na takve stvari reaguju s autoritetom naučne misli i sa naučnog i stručnog stanovišta, ne držeći se nikakvih političkih elemenata. A evo ima i dosta pojedinaca, nadam se da i ja spadam među njih, koji se o ovakvim stvarima  često oglašavaju – govori Trnka.

Ovakve aktivnosti u Rs-u po suverenitet i teritorijalni integritet BiH opasne su u onoj mjeri kako se bude razvijao međunarodni kontekst – ako im to bude išlo u prilog, sigurno da će postati i opasnije.

– Opasne su naročito ako i dalje, prije svega SAD, koje su kreatori Daytonskog mirovnog sporazhuma, ali i Evropska unija (EU), pa i sam NATO savez, ne budu reagovali. Dakle, zavisimo od međunarodnih ali i domaćih faktora – zaključuje Trnka u razgovoru za NAP.

 

 

Išerić: Kuzmanović obmanjuje javnost

Pravni stručnjak Enver Išerić mišljenja je da Kuzmanović obmanjuje javnost, te da izmjena Ustava Rs sa stanovišta pravne teorije ne bi bilo ništa sporno, jer sa razvojem društvenih odnosa, stvara se i potreba promjena određenih pravnih akata.

– Međutim, iz daljnjeg teksta možemo zaključiti da bi profesor mijenjao Ustav u pravcu definiranja bosanskohercegovačkog entiteta Rs kao države. On dalje navodi: “Narodna skupština donijela je Ustav Srpske Republike BiH 1992. godine”, čime smatra da se RS konstituisala kao trajna kategorija i izraz volje naroda. Kuzmanović zaboravlja, ili to namjerno ne govori, da je Rs trajna kategorija onoliko koliko bude poštovala suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine – ističe Išerić.

Poručio je Kuzmanoviću da su elementi države teritorija, stanovništvo (a ne suvereni narod) i vlada, te da je činjenica da te elemente ima Rs, kao i Federacija BiH.

Išerić: Entiteti ne mogu biti suvereni 

 

“Ako ćemo tako tumačiti teoriju, profesore, onda te elemente (stanovništvo, teritoriju i vladu) imaju i kantoni u Federaciji. Ali oni, ipak, kao ni entiteti Rs i FBiH, nisu države. Znači, entiteti nemaju suverenitet, niti unutrašnji ni vanjski, a pošto su nosioci suvereniteta građani jedne države, znači da ni Vaši građani u Rs, Ili kako Vi kažete narod, nije suveren. To je zbog toga, profesore, što je najviša vlast u Bosni i Hercegovini vlast Bosne i Hercegovine, a ne entiteta”, napisao je Išerić na svom Facebook profilu.

Zato entiteti, dodaje Išerić, ne mogu biti suvereni. A osim toga, ni Ustav Bosne i Hercegovine ne dozvoljava bilo kakvo narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše države.

– Zato, profesore, ne obmanjujte javnost i ne prizivajte đavola. Učite studente i građane da vole svoju državu Bosnu i Hercegovinu i da je izgrađujemo kao državu u kojoj će vladati ustavnost i zakonitost, a ne pojedinci i anarhija koju prizivate. Nemojte ih usmjeravati u pogrešnom pravcu i prema ciljevima koji se nikada neće ostvariti – naveo je Išerić.

 

(D. Kovač/Patria)

Na vrh