BiH

ODGOVOR KONAKOVIĆU Bećirović: Insistirati na međudržavnim odnosima, a ne na monoetničkim saborima

Povodom rasprave o predstojećem vaskršnjem saboru Republike Srbije i bh. entiteta Rs i najavljenom sastanku političkih predstavnika Bošnjaka oglasio se predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

“U trećoj deceniji XXI. stoljeća evropski i drugi narodi žive organizirani u državama. Bosna i Hercegovina i druge države regije treba da grade dobre međudržavne, a ne parcijalne međuetničke odnose i zato je veoma važno da se u kumunikaciji s drugim državama uvažava ta nezaobilazna i elementarna činjenica. Nikakve političke inicijative ne mogu zamijeniti suštinsku činjenicu da države egzistiraju u jasno definiranim odnosima internacionalnog ili međudržavnog prava. One su njegovi ravnopravni subjekti sa svojim organima i institucijama – to nije pojedinačno nijedan narod”, navodi Bećirović.

Kako kaže, za političare u Bosni i Hercegovini i regiji veoma je važno da razlikuju pravno-političku dimenziju odnosa između nezavisnih i internacionalno priznatih, suverenih država, od kulturno-historijske i etničko-religijske dimenzije komunikacije naroda u različitim državama.

“Odnose između država treba uređivati na način kako to priliči susjedima i državama članicama Ujedinjenih nacija, a ne na međuetničkim osnovama. Vrijeme je da svi u regiji napuste srednjovjekovne modele i otvore novu eru ravnopravne međudržavne komunikacije i saradnje koja priliči XXI. stoljeću. Nikakvi monoetnički sabori naroda ne mogu zamijeniti ulogu država i državnih organa vlasti. Sa svojim pravima, obavezama i institucijama ravnopravni subjekti u međunarodnim odnosima su isključivo države – to nije pojedinačno nijedan narod. Zato formula za budućnost nisu srpski, hrvatski, bošnjački ili neki drugi sabori, već isključivo poštivanje međunarodnog prava i međudržavna saradnja na ravnopravnim osnovama”, ističe Bećirović.

Napominje da najavljeno održavanje velikog vaskršnjeg sabora Srbije i jedne administrativno- teritorijalne jedinice koja se nalazi unutar nezavisne, suverene i nedjeljive države Bosne i Hercegovine predstavljalo bi podrivanje savremenog sistema UN-a i temeljnih međunarodnih načela koja reguliraju odnose među državama članicama UN-a.

“Naša je obaveza da se protiv toga borimo, a ne da na bilo koji način opravdavamo ovako postupanje Republike Srbije. Vrijeme je da susjedna Srbija prestane zloupotrebljavati paralelne veze s bh. entitetom RS i počne poštovati suverenitet države Bosne i Hercegovine”, zaključio je Bećirović.

Na vrh