Tuzlanski kanton

Od prvog aprila porodilje u TK-a će imati pravo na naknadu

Nakon višesatne rasprave Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno je usvojila izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom.

Kako je kazao resorni ministar Mirsad Muhamedbegović tokom obrazlaganja ovih izmjena i dopuna, nije riječ o obimnim promjenama.

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna navedenog zakona utvrđen je način ostvarivanja i isplate porodiljskih naknada u Tuzlanskom kantonu.

– Utvrđuje se način isplate razlike između iznosa naknade plate i iznosa od hiljadu KM ženi – majci, odnosno drugoj osobi u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta. Također, prijedlogom ovog Zakona propisuje se iznos novčane pomoći u vrijednosti od hiljadu KM za vrijeme trudnoće i porođaja ženi – majci koja nije u radnom odnosu – izjavio je Muhamedbegović.

 

Naknade plate za porođajno odsustvo žene u radnom odnosu sastoje se iz naknade plate i doprinosa plate.

Za realizaciju ove mjere Vlada Tuzlanskog kantona će izdvojiti oko 25 miliona KM, a primjena Zakona bit će od 1. aprila tekuće godine.


Komentari

Na vrh