Aktuelno

Od parkova do puteva: Na ove projekte će Grad Tuzla utrošiti kredit od 7 miliona KM

Poznato je da je Gradsko vijeće Grada Tuzla, još na novembarskoj sjednici donijelo Odluku o kreditnom zaduženju Grada Tuzla u iznosu sedam miliona KM.

Kreditno zaduženje Grada Tuzla će se realizovati kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i realizovati će se putem Budžeta Grada Tuzla, kroz projekte koji su sastavni dio Kapitalnog budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu.

Ovo su projekti i njihova vrijednost koji će se ralizovati od novog kreditnog zaduženja koje će građani Tuzle otplaćivati 12 godina:

1. Izgradnja Centranog gradskog groblja faza A-I 3.000.000,00 KM

2. Sanacija putne infrastrukture i to : 3.500.000,00 KM

– Sanacija dijela ulice Mirze Delibašića od raskrsnice s ulicom Petra Kočića do raskrsnice s Južnom gradskom saobraćajnicom

– Semaforizacija i sanacija raskrsnice Solana

– Semaforizacija i sanacija raskrsnice Paša bunar

– Sanacija Fočanske ulice

– Sanacija transverzalne saobraćajnice od raskrsnice Irac do raskrsnice s Južnom gradskom saobraćajnicom kod BKC-a

– Sanacija Titove ulice od raskrsnice kod objekta „Crveni 7“ do raskrsnice kod zgrade Općinskog suda

– Sanacija ulice Džemala Bijedića (Bulevar)

– Sanacija dijela ulice Kojšino počev od raskrsnice Skver do raskrsnice s ulicom Hamdije Pozderca

– Sanacija ulice Krečanska

– Sanacija dijela ulice Albina i Franje Herljevića sa sjeverne strane Doma zdravlja

– Sanacija dijela ulice Pašage Mandžića

– Sanacija ulice Meše Selimovića od raskrsnice sa Sjevernom gradskom saobraćajnicom kod studentskog restorana do raskrsnice s ulicom VI bosanske brigade

– Sanacija dijela ulice Šabana Zahirovića s istočne strane objekta Pecara 2, počev od raskrsnice s ulicom Bećarevac

– Sanacija dijela puta Bećarevac

– Grabovica počev od raskrsnice s ulicom Šabana Zahirovića

– Sanacija dijela puta Husino – Kiseljak

3. Projekt gradnja, rekonstrukcija, odnosno sanacija parkova 500.000,00 KM

Odobrena kreditna sredstva će se koristiti sukcesivno u skladu s dinamikom realizacije navedenih projekata.

Na vrh